Predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
10. marca, 2023

Podan predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prinaša poenostavitve pri zaposlovanju tujcev. S predlogom novele, za katerega Vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku, naj bi med drugim olajšali postopke zaposlovanja tujcev v zdravstvu in socialnih storitvah, s čimer bi naslovili problematiko pomanjkanja delavcev.

Ključne rešitve oziroma predlogi novele so med drugim:

  • možnost vročanja izkaznic podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti (izvajanje te določbe je najpozneje šest mesecev po uveljavitvi zakona);
  • olajšan je postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih v okviru veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Upravnim enotam ne bo treba več izdajati odločb o pisni odobritvi, tujcu so tako omogočeni hitrejši in enostavnejši postopki. Zamenjava je mogoča že na podlagi podanega soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (uporaba določbe je tri mesece po uveljavitvi zakona);
  • hramba prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje, tudi za uporabo v postopku podaljšanja. To pomeni, da v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje upravni enoti ne bo treba ponovno zajeti prstnih odtisov. Hramba bo pet let;
  • odprava obveznosti periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti;
  • odprava zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi. To pomeni, da diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini lahko v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje digitalno zajame dva prstna odtisa tujca brez poziva upravne enote.

Novelo predloga zakona pa bo seveda moral potrditi Državni zbor, zato lahko pričakujemo še kakšno spremembo.