7. februarja, 2024

Osnova za obračun prispevkov za socialno varnost  pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja

Na podlagi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2N, velja nov način obračuna prispevkov za socialno varnost pri izplačilih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, kot so npr. podjemna, avtorska pogodba, delo dijakov in študentov, upokojencev, sodnih cenilcev, tolmačev in drugih.  Po novem je osnova za obračun prispevkov za socialno varnost prejeti bruto dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % (podobno kot velja tudi za obračun dohodnine, kjer se tudi upoštevajo normirani stroški). To velja, neglede na to ali gre za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2 ali ne. Glede na spremembo in dodatno upoštevanje normiranih stroškov v višini 10 %, bo prišlo do znižanja osnove za obračun prispevkov za socialno varnost.

Nov način obračuna prispevkov za socialno varnost velja za vsa izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje.