Oddaja vlog za primer višje sile in čakanja na delo
18. avgusta, 2023

Omogočena oddaja vlog za primer višje sile in čakanja na delo

Od 17. 8. 2023 je mogoče preko portala za delodajalce (https://www.zadelodajalce.si/) oddati zahtevke za povračilo nadomestila plače na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F).

  • Vloga za povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

Delodajalec mora vlogo za povračilo izplačanih nadomestil oddati v roku 15 dni od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče oziroma v roku 15 dni od uveljavitve zakona (ZOPNN-F je začel veljati 11.8.2023), če delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil pred uveljavitvijo zakona. Vlogi je potrebno priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. V izjavi delavca mora biti vsebovano: identiteta delavca, zapis razloga zadržanosti zaradi višje sile, obdobje zadržanosti in podpis delavca. V primeru, da je delavec odrezan od komunikacijskih sredstev, lahko delodajalec vseeno poda vlogo in bo naknadno s strani Zavoda za zaposlovanje RS pozvan k dopolnitvi vloge.

  • Vloga za delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Delodajalec mora vlogo za delno povračilo izplačanih nadomestil plače oddati v roku 15 dni od napotitve delavca na začasno čakanje na delo oziroma v roku 15 dni od uveljavitve zakona (ZOPNN-F je začel veljati 11.8.2023), če delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil pred uveljavitvijo zakona. Vlogi je potrebno priložiti:

  • Izjavo o pravilnosti, za katero delodajalec kazensko in materialno odgovarja, da v obdobju, za katero uveljavlja delno povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav, delavcem ne more zagotavljati dela.
  • Dokazilo o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo. Napotitev delavca na čakanje na delo mora biti odrejena v pisni obliki, potrebno določiti čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače.
  • Izjavo, da je delodajalec do dneva vložitve vloge izplačal plačo in vsa nadomestila plače.

Delodajalci s statusom kmeta se glede registracije na portalu obrnite na Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bodo zagotovili nadaljnje informacije in pomoč pri oddaji vloge: 080 20 55 (brezplačni telefon).