Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
9. novembra, 2021

Olajšave za zaposlovanje: kako danes in kako po 1.1.2022

Zadnje spremembe ZDDPO-2 so prinesle tudi nadgradnjo olajšav za zaposlovanje mladih, starejših in oseb v deficitarnih poklicih.

Nova olajšava za zaposlitev oseb v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje iskalcev zaposlitve, se bo lahko uveljavljala, če bo takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga bo določil minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, in sicer s posebnim pravilnikom.
Pravilnik še ni znan niti objavljen, pa vendarle vas seznanjamo z novostmi pri uveljavljanju olajšav za zaposlovanje:

Olajšava v višinido vključno 2021od 2022
45 % plač,
vendar največ v višini davčne osnove, za prvih 24 mesecev zaposlitve
mlajši do 26 let ali
starejši od 55 let

Pogoj: pred zaposlitvijo so bili najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in zadnjih 24 mesecev niso bili zaposleni pri zavezancu ali njegovi povezani osebi, zaposlitev pa je sklenjena za nedoločen čas
mlajši od 29 let ali
starejši od 55 let ali
osebe v poklicu iz seznama

Pogoj: v zadnjih 24 mesecih niso bili zaposleni pri zavezancu ali njegovi povezani osebi
55 % plač, vendar največ v višini davčne osnove, za prvih 24 mesecev zaposlitvemlajši od 25 let, ki se zaposluje prvič

*Vse olajšave se medsebojno izključujejo, izključujejo se tudi z olajšavo za invalide.

**Olajšava za zaposlovanje se prizna, če se poveča skupno število zaposlenih (število zaposlenih na zadnji dan leta je višje kot je povprečje 12 mesecev v tem obdobju ali manj mesecih, če je bilo davčno obdobje krajše), pri čemer za zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, v izračunu upoštevajo sorazmerno, medtem ko se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.