29. januarja, 2024

Obvezni ePobot

Obvezni z zakonom ZPreZP-1 predpisan pobot mesečno izvaja AJPES preko spletne aplikacije ePobot. Tako se večstransko pobotajo medsebojne obveznosti in terjatve različnih poslovnih subjektov. Preko portala se oddajajo in izvajajo tako neobvezni (prostovoljni pobot) kot tudi obvezni pobot.

Pomembno

ZPreZP-1 določa za dolžnika obvezno prijavo denarne obveznosti, in sicer v prvi krog obveznega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude.  

Primer: 15.2.2024 bomo začeli z vlaganjem prijav obveznosti v pobot, če do tega dne še niso plačane, pa so zapadle med 1.1. in 31.1.2024.

Če bi po zakonu morali izvesti prijavo v ePobot, pa je nismo, je za gospodarski subjekt zagrožena kazen do 10.000 € in za odgovorno osebo do 5.000 €.

V obvezni pobot pa lahko, vendar ni nujno, prijaviti:

  • obveznosti, ki so zavarovane z instrumenti za zavarovanje plačil,
  • obveznosti, ki niso višje od 250 €,
  • obveznosti do po ZGD-1 povezanih družb,
  • obveznosti, prenesenih na osebo, ki se ukvarja z odkupi terjatev,
  • obveznosti, ki bodo prenehale v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, na podlagi pisnega dogovora med upnikom in dolžnikom, ali ki bodo prenehale na podlagi verižne kompenzacije, ki jo je pisno potrdila že več kot polovica udeležencev,
  • obveznosti, za katere že poteka spor pred sodiščem ali izvršilni postopek.

Urnik izvajanja večstranskega pobota v letu 2024:

Prvi dan sprejemanja prijavDatum izvedbe pobota
JANUAR18.01.202425.01.2024
FEBRUAR15.02.202422.02.2024
MAREC14.03.202421.03.2024
APRIL18.04.202425.04.2024
MAJ16.05.202423.05.2024
JUNIJ13.06.202420.06.2024
JULIJ18.07.202425.07.2024
AVGUST15.08.202422.08.2024
SEPTEMBER19.09.202426.09.2024
OKTOBER17.10.202424.10.2024
NOVEMBER14.11.202421.11.2024
DECEMBER12.12.202419.12.2024

Več informacij: AJPES