Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Obvestilo za fizične osebe, ki so izplačano vrednost za odsvojene delnice prejeli v letu 2022
17. januarja, 2023

Obvestilo za fizične osebe, ki so izplačano vrednost za odsvojene delnice prejeli v letu 2022

Obvestilo zadeva davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojili v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, izplačilo vrednosti teh delnic ali deležev pa je bilo izvedeno v letu 2022.

Ob upoštevanju dejstva, da za taka izplačila ni bila določena oprostitev dohodnine, se obročna oziroma odložena izplačila takega dohodka, izplačana v obdobju od 1. januarja 2022 do 31.12. 2022, vštevajo med druge dohodke. Drugi dohodki se obdavčijo od davčne osnove, ki je enaka izplačanemu dohodku, sintetično in po progresivnih stopnjah dohodnine. Davčnim zavezancem se tako omogoča, da se v primeru obročnih oziroma odloženih izplačil vrednosti delnic ali deležev, odsvojenih v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, za zgoraj omenjena izplačila odločijo za ugotovitev davčne osnove in izračun dohodnine, kot ureja nov zakon, ki se uporablja od 1. 1. 2023.

Davčni zavezanec, fizična oseba, mora tako odločitev uveljavljati z vlogo, ki jo je potrebno vložiti pri pristojnem finančnem uradu najpozneje do 5. februarja 2023. Po tem roku te odločitve ne bo mogoče nikjer več uveljavljati.

Poseben obrazec vloge ni predpisan. Lahko pa se v ta namen uporabi Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve (durs.si), s katerim davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic ali deležev za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev. Na ta zahtevek naj davčni zavezanec jasno zapiše svojo odločitev, glede davčne obravnave izplačane vrednostni delnica ali deležev v letu 2022, ki so bile odsvojene v letih 2020 in 2021, primeroma:

  • ugotavljanje davčne osnove in izračun dohodnine,
  • vračilo morebitne razlike in
  • zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost.

 

VIR: FURS