15. februarja, 2024

Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T)

V Uradnem listu RS št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T). Spremembe zakona se nanašajo na določbe vezane na določanje poslovne enote nerezidenta (6. člen  ZDDPO-2T) in kraja poslovanja nerezidenta, ki ni poslovna enota (7. člen ZDDPO-2T). Novi 54. c člen spreminja tudi obdavčitev obresti in poslovnih enot, ter določa novo pravilo obravnave davčnega priznanja obresti, kar je vključeno v novem VII.b poglavju z naslovom Pravilo o omejevanju presežnih obresti.

Nova pravila omejevanja davčnih obresti se uporabljajo le za podjetja, ki so del mednarodne skupine oziroma velja le za osebe, ki so povezane. Novo pravilo se ne uporablja na ravni mednarodne skupine, ampak za vsakega posameznega zavezanca znotraj skupine. Zavezanec, ki nima povezanih oseb, je izključen iz obsega novega pravila.

Kot odhodek se zavezancu, ki ima povezano osebo, v davčnem obdobju, v katerem nastanejo, priznajo presežni stroški izposojanja do višjega zneska, in sicer:

  1. 30% dobička zavezanca pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ali
  2.  1.000.000 EUR.

Pravila novega 54.c člena ZDDPO-2T se ne uporabljajo za zavezance banke, zavarovalnice in za samostojne zavezance.

Sprejeti  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2024 dalje.