Novosti pri kolektivnih pogodbah
22. junija, 2022

Novosti pri kolektivnih pogodbah

  • Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije – spremenjena višina najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede

Od 1.6.2022 dalje veljajo nove višine najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede. Zneski so zvišani za 2,5 %.

Tarifni razredNOP v EUR
I.634,20
II.761,04
III.837,14
IV.983,01
V.1109,85
VI.1344,50
VII.1737,71
VIII.2505,09
IX.2853,90
  • Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije – spremenjena višina najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede

Od 1.6.2022 dalje veljajo nove višine najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede. Zneski so zvišani za 4,6 %.

Tarifni razredNOP v EUR
I.627,60
II.753,12
III.828,43
IV.972,78
V.1.098,30
VI.1.330,51
VII.1.700,80
VIII.2.290,74
IX.2.728,18
  • Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije – novi zneski najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede

Za delo opravljeno od 1.7.2022 dalje veljajo novi zneski najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede.

Tarifni razredNOP za 174 urNOP na uro
I.565,853,252
II.617,353,548
III.683,303,927
IV.778,824,476
V.848,604,877
VI.993,895,712
VII.1.159,196,662
VIII.1.322,577,601
IX.1.565,138,995