Novo pojasnilo FURS glede napitnin Unija Smart Accounting
14. februarja, 2023

Novo pojasnilo FURS glede napitnin

V preteklosti že izdano pojasnilo, da

  • v primeru, ko napitnino prejme natakar ali natakar in kuhar in je ta napitnina namenjena le njemu oziroma njima (lastnik lokala pa nima dostopa do te napitnine),  prejeta napitnina ni predmet obdavčitve po ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDDV-1,
  • če pa napitnino zadrži lastnik gostinskega lokala in ga potem on deli med osebje ali pa tudi ne, da je predmet obdavčitve,

je FURS dopolnil še z razlago, kako z napitnino v primeru negotovinskega plačila (plačana z bančno kartico). Ta predstavlja obdavčen prihodek gostinca, razen če pogodbeni dogovor med njim in zaposlenimi določa, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu oziroma zaposlenim. Pogodbeni dogovor mora vsebovati zavezo delodajalca, da bo skladno s predhodnim določilom tudi ravnal. Način predaje napitnine (negotovinsko ali gotovinsko) z vidika davčne obravnave ni bistven, pod pogojem, da je ustrezno verodostojno dokumentiran in knjigovodsko evidentiran v poslovnih knjigah.  

Pojasnilo vsebuje tudi podrobnejše napotke o tem, kako obravnavati kartično provizijo. Celotno pojasnilo se nahaja na povezavi TUKAJ.