Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Novela Zakona o gospodarskih družbah
28. marca, 2023

Novela Zakona o gospodarskih družbah

Vlada RS je prejšnji teden sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor.

Predlog novega zakona na področju gospodarstva naj bi omogočil enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, učinkovitejšo izvedbo čezmejnih operacij ter boljše korporativno upravljanje podjetij. Minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, je dejal, da gre za temeljni zakon na področju gospodarstva, ki delno prenaša dve evropski direktivi in s tem krepi učinkovitejše poslovno okolje za podjetja, poenostavlja določene postopke, jih prilagaja dobi digitalizacije in vključuje nekatere varovalke za primer manjšinskih delničarjev ter preprečuje goljufije.

Novi zakon bo omogočil spletno ustanavljanje podjetij.

Obenem bi omogočal tudi vnašanje sprememb podatkov v sodni register preko spletno-digitalnih orodij, kar bo na voljo tudi čezmejno evropskim državljanom z elektronsko identifikacijo. Portal SPOT bo omogočal dostop do celovitih in brezplačnih informacij o podjetjih na enem mestu ter zagotavljal večjo preglednost in zaščito interesov deležnikov.

Predlog zakona dopolnjuje postopke v zvezi s čezmejnimi združitvami in na novo ureja postopke glede čezmejnih delitev in preoblikovanj podjetij.

Pri čezmejnih delitvah bo šlo za razdelitev premoženja prenosne družbe na eno, dve ali več novoustanovljenih družb v različnih državah članicah. V čezmejnih preoblikovanjih pa se bodo lahko pravnoorganizacijske oblike, vpisane v matični državi članici EU, preoblikovale v drugo pravnoorganizacijsko obliko v drugi državi članici EU.

Predlagano je uvajanje pravil za izvajanje elektronskih in virtualnih skupščin podjetij s predlogom zakona.

To bo izboljšalo korporativno upravljanje družb, spodbudilo večjo udeležbo delničarjev na skupščinah in zmanjšalo stroške poslovanja. Predlagajo tudi pogoje in pravila za izvajanje virtualnih skupščin v delniških družbah, vendar pa bo možnost sklica elektronske ali virtualne skupščine morala biti predvidena že v statutu. Za izvedbo tovrstnih skupščin bo izjemnega pomena varno elektronsko komuniciranje. Skupščine družb z omejeno odgovornostjo bodo prav tako lahko sklicane elektronsko po predlogu zakona, izvajale pa se bodo lahko tudi prek telefonov in videoklicev.

S predlogom zakona se predlaga tudi ukrep, ki bo ščitil manjšinske delničarje in družbenike v postopkih sodnega preizkusa menjalnega razmerja ter denarne odpravnine v primerih iztisnitve manjšinskih delničarjev iz družb ali statusnega preoblikovanja.

Manjšinski delničarji bodo imeli možnost sodne revizije, lahko bodo sprožili postopek sodnega preizkusa primernosti menjalnega razmerja ali denarne odpravnine, v teh primerih pa bo glavni delničar ali družba morala založiti predujem za stroške postopka. Ker pa se je v praksi že dogajalo, da je glavni delničar ali družba zavlačevala ali celo zaustavljala postopek sodnega preizkusa, se predlaga pravna podlaga, ki bo omogočila sodišču, da izterja predujem po uradni dolžnosti. Morebitna pritožba glavnega delničarja ali družbe izvršbe ne bo mogla zadržati. S tem ukrepom se zagotovii, da bo postopek sodnega preizkusa potekal hitreje, manjšinski delničarji pa bodo bolj zaščiteni in imeli več možnosti za uveljavljanje svojih pravic.

Predlog novele zakona bo omogočil, da pristojni organi lahko zavrnejo imenovanje osebe za direktorja v Sloveniji, če ima ta oseba prepoved opravljanja direktorske funkcije v drugi državi članici.

Ta določba je vključena z namenom zaščititi vse osebe, ki sodelujejo s podjetji, in preprečiti goljufivo ravnanje ali druge zlorabe. Za izmenjavo informacij o veljavnih prepovedih opravljanja funkcije direktorja med pristojnimi organi se bo uporabljal sistem povezovanja poslovnih registrov – BRIS.