Olajšava za zaposlovanje 2022
7. marca, 2022

Nova olajšava za zaposlovanje od 2022

Spremembe ZDDPO-2 so prinesle novo olajšavo za zaposlovanje oseb v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve in ki v obdobju zadnjih 24 mesecev niso bile zaposlene pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi.

Olajšava se uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb, in sicer v višini 45 % plače te osebe. Olajšava se sicer izključuje z ostalimi olajšavami (za zaposlovanje mladih, starejših delavcev in invalidov) ter se prizna ob pogoju skupnega povečanja števila zaposlenih pri delodajalcu.

Poklici, za katere velja olajšava za zaposlovanje od 1.1.2022, so po Standardni klasifikaciji poklicev 2008 naslednji:

1. Varilci/Varilke ipd. (koda 7212);

2. Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);

3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);

4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);

5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);

6. Krovci/krovke (koda 7121);

7. Kuharji/kuharice (koda 5120);

8. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);

9. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);

10. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);

11. Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114);

12. Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313);

13. Monterji/monterke in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav (koda 7126);

14. Livarji/livarke ipd. (koda 7211);

15. Strugarji/strugarke ipd. (koda 7223);

16. Mesarji/mesarke ipd. (koda 7511);

17. Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih (koda 5321);

18. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine (koda 2211);

19. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine) (koda 2212);

20. Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego (koda 2221);

21. Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego (koda 3221);

22. Natakarji/natakarice (koda 5131);

23. Inženirji/inženirke gradbeništva (koda 2142);

24. Inženirji/inženirke strojništva ipd.(koda 2144);

25. Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke (koda 2266);

26. Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih (koda 2311);

27. Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (koda 2352);

28. Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n. (koda 2519).