najnižje nadomestilo za bolniško odsotnost
21. marca, 2022

Sprememba najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost

Državni zbor je 16. marca 2022 potrdil spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Z zakonom je bilo do sedaj določeno, da nadomestilo za primer bolniške odsotnosti ne more biti manjše od zajamčene plače. Ker navedenega instituta v pravni ureditvi že vrsto let ne uporabljamo in ga je bilo moč najti le še v navedem členu, je obstajala potreba po spremembi ureditve.

S potrditvijo sprememb se je na novo določilo najnižjo višino denarnega nadomestila za bolniško odsotnost, ki pripada zavarovancu, in sicer v višini 60 odstotkov minimalne plače.