31. januarja, 2022

Kritje bolniške odsotnosti v manjše breme delodajalca

Državni zbor je 26. 1. 2022 potrdil noveli zakonov, ki delodajalcu zmanjšujeta breme kritja bolniških odsotnosti.

Potrjeni noveli zakonov o delovnih razmerjih in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako spreminjata obdobje nadomestila za bolniško odsotnost. Od 1. marca 2022 bo tako delodajalec kril nadomestilo za 20 dni bolniške odsotnosti zaposlenih. Enako bo veljalo tudi za samostojne podjetnike, ki zdaj niso upravičeni do nadomestila za bolniško odsotnost s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.