3. decembra, 2018

Koje su Vaše kvartalne i mesečne obaveze prema NBS u slučaju spoljnotrgovinskog poslovanja [+obrasci i rokovi]

U doba kad je spoljnotrgovinsko poslovanje sve razvijenije, izuzetno je važno da budete uvek u toku sa svojim obavezama, kao i rokovima za njihovo namirivanje. Tako ćete osigurati u svakom trenutku legalno poslovanje svog preduzeća i izbeći potencijalne probleme.

Budući da je Narodna banka Srbije neizostavna karika u lancu bilo kog vida spoljnotrgovinskog poslovanja, postoji određen niz obrazaca i obaveza koje morate ispuniti prema njoj. Pored finansijskih obaveza, postoji čitav niz izveštaja i obrazaca koje morate popunjavati na kvartalnom  i mesečnom nivou i slati u NBS.

Kako bismo vam olakšali poslovanje, pripremili smo za Vas na jednom mestu pregled izveštaja i obrazaca koje morate dostaviti na kvartalnom i mesečnom nivou. Kako bismo vam dodatno pomogli, u tekst smo ubacili i linkove do obrazaca. Obrasce možete da preuzmete tako što kliknete na njihov naziv.

 

Izveštaji koje šaljete na kvartalnom nivou

1. Direktne investicije nerezidenata u zemlji – obrazac DI-1

U pitanju je izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji. Svi privredni subjekti koji za osnivača, pored rezidenta (fizičko ili pravno lice) imaju za osnivače i strana lica (fizička ili pravna), u obavezi su da pošalju ovaj obrazac.

2. Direktne investicije rezidenata u inostranstvu – obrazac DI-2

Na Obrascu DI-2 dostavlja se  izveštaj o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu, odnosno ukoliko pravno ili fizičko lice, koje je rezident Srbije, poseduje 10% i više vlasništva u nekoj firmi u inostranstvu.

3. Izveštaj o transakcijama rezidenta sa nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova – obrazac GRU

Obrazac GRU popunjavaju obveznici i rezidenti Republike Srbije koji imaju zaključene ugovore o izvođenju investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu.

Ovu obavezu imaju i nerezidenti koji investicione radove izvode u Republici Srbiji, bez obzira na to da li je ugovor zaključen pre izveštajnog perioda ili tokom njega.

Postoje 2 tipa GRU obrasca – GRU-A i GRU-B.

·         Obrazac GRU-A se koristi za izveštavanje rezidenata o izvođenju investicionih radova u inostranstvu

·         Obrazac GRU-B se koristi za izveštavanje o izvođenju investicionih radova nerezidenata u Republici Srbiji.

4. Izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na tekućim računima  – obrazac RN

Obrazac RN je izveštaj o stanju i prometu na računu u inostranstvu i na kontokorentnom računu. Obveznici izveštavanja su isključivo rezidenti koji imaju rešenje o odobrenju držanja deviza u inostranstvu koje je izdala Narodna banka Srbije – Sektor za devizne poslove, kao i oni koji imaju ugovor o kontokorentnom računu.

5. Izvoz robe ili usluga bez naplate duže od godinu dana/nerealizovani avans – Obrazac P-1

Ukoliko ste izvezli robu ili uslugu, i niste naplatili u roku od godinu dana koliki je zakonski rok  ili ste dali avans  za uvoz robe ili usluga koji nije realizovan, potrebno je NBS dostaviti obrazac P-1

6. Uvoz robe ili usluge/prijem avansa bez realizacije plaćanja duže od godinu dana

Ukoliko ste uvezli robu ili uslugu i niste ino dobavljaču platili realizovan uvoz ili ste primili avans i niste isporučili ugovorenu robu ili uslugu duže od godinu dana, u obavezi ste da NBS dostavite obrazac O-1.

7. Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza, unapred naplaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok  – Obrazac P-2

8. Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata

Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta – Obrazac FL-1  

9. Izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta – Obrazac FL-2

Izveštaji koje šaljete na mesečnom nivou

Na mesečnom nivou potrebno je slati:

Izveštaje o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti:

·         Ulaganje rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti i

·         ulaganje nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti

na obrascu Obrascu HOV.

Rokovi za dostavljanje izveštaja

Rokovi za dostavljanje kvartalnih izveštaja jesu:

1.       Za I kvartal – 10.4. tekuće godine

2.       Za II kvartal – 10.07. tekuće godine

3.       Za III kvartal – 10.10. tekuće godine

4.       Za IV kvartal – 10.01. naredne godine

5.       Za IV kvartal (koji obuhvata celu godinu) – 31.03. naredne godine

U zavisnosti od delatnosti privrednog društva i po principu slučajnog uzorka, NBS povremeno šalje zahtev za popunjavanje i dostavljanje drugih statistika. Odgovor na ove zahteve je takođe obavezan.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne konsultacije za spoljnotrgovinsko poslovanje ili pomoć pri ispunjavanju obaveza, rado ćemo Vam pomoći. Zakažite razgovor sa nama preko stranice za kontakt ili preko navedenih brojeva telefona na stranici.

Ne zaboravite takođe da se prijavite na naše e-vesti kako biste primali obaveštenja o novim tekstovima koji Vam mogu olakšati poslovanje i osigurati legalan rad.

Podelite ovaj tekst sa svojom mrežom putem e-pošte ili društvenih mreža.