20. oktobra, 2021

Kateri ukrepi PKP so še v veljavi?

Večina ukrepov iz interventnih zakonov za blaženje posledic korona virusa ni več v veljavi. Veljavnih je le še peščica ukrepov, določenih v tako imenovanih PKP-jih, ki pa se v primeru, da jih vlada ne bo podaljšala, zaključijo z 31. 12. 2021. Spodaj so navedeni ukrepi, ki jih še vedno lahko koristite.

 

Ukrepi, ki so še v veljavi, so naslednji:

  • finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19 (javni razpisi),
  • delo na domu,
  • kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni brez obiska zdravnika,
  • najnižja osnova za obračun prispevkov,
  • obročno vračilo prejetih pomoči,
  • povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo za delodajalce,
  • pomoč industriji srečanj in dogodkov,
  • boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture,
  • pomoč filmski in avdiovizualni industriji ter
  • pod določenimi pogoji velja oprostitev DDV pri dobavah in pridobitvah cepiv proti COVID-19, vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 ter določenega blaga iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.