Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
16. novembra, 2020

Kako zaposliti državljana tuje države?

Zaradi problematike pomanjkanja delovne sile v Sloveniji se vedno več delodajalcev odloča za zaposlitev delavcev iz tujine, bodisi iz območja EU ali tretjih držav. Vezano na državo, iz katere delavec prihaja, pa je pomembno predvsem dejstvo, s katero dokumentacijo bo moral delodajalec razpolagati, da bo lahko zaposlil tega delavca.

Za države EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice velja načelo prostega pretoka delovne sile. Prosti pretok oseb (delovne sile) je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena temeljnih svoboščin notranjega trga EU. Torej, v primeru, da zaposlite delavca iz navedenih držav, je proces zaposlitve tega delavca precej enostaven.  Za tovrstnega delavca delodajalci potrebujete samo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in prijavo delavca v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. Praktično je postopek zaposlitve enak kot za slovenske državljane. To do konca leta velja tudi za državljane Združenega kraljestva.

Ko pa pride do zaposlovanja delavcev iz tretjih držav, se zadeva malce zaplete. Delavec mora za opravljanje dela najprej pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Vlogo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja lahko vloži tujec sam ali vi kot njegov delodajalec. Seveda pa lahko za to pooblastite tudi zunanjo svetovalno družbo, ki bo na podlagi izkušenj učinkovito izpeljala postopke in vam kot delodajalcu svetovala tudi pri ostalih delovnopravnih vprašanjih.

Kljub temu, da se Bosna in Hercegovina ter Srbija uvrščata na seznam tretjih držav, pa se za zaposlitev tujcev iz teh dveh držav uporabljajo posebna pravila, saj ima Slovenija z obema državama sklenjen poseben bilateralni Sporazum, ki določa pogoje in postopek zaposlovanja ter pogoje in postopke za izdajo dovoljenja. Kandidati iz obeh držav morajo biti pred zaposlitvijo v Sloveniji obvezno prijavljeni kot brezposelne osebe pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje in morajo biti starejši od 18 let.

Pri tem pa se s samo zaposlitvijo postopek za tujca še ne konča, saj je potrebno izpolniti še druge obveznosti, kot so pridobitev davčne številke, prijava prebivališča, ureditev rezidentskega statusa in podobno.