Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
8. julija, 2021

Kaj prinaša novi PKP9?

Državni zbor je na včerajšnji seji sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 – ZIUPGT. Novi zakon podaljšuje nekatere že sprejete ukrepe, dodaja pa tudi nove, ki so usmerjeni v zagon turizma in gostinstva, športa in kulture.

Ukrepi PKP 9:

  1. Boni

Vsak polnoletni državljan Republike Slovenije prejme bon v vrednosti 100 EUR za koriščenje storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

Mlajši od 18 let bodo prejeli bon za 50 EUR, ki ga prav tako lahko koristijo za prej navedene storitve.

  1. Sofinanciranje regresa

Pravico do sofinanciranja regresa lahko koristijo podjetja s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Navedene klasifikacije SKD dejavnosti upravičencev so zapisane v ZIUPGT.

Za prejem pomoči mora beležiti podjetje 20 % upad prihodkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021. Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.

Višina pomoči za regres, znaša 1024,24 EUR na zaposlenega. Upravičenec mora izjavo o izpolnjevanju pogojev predložiti najkasneje do 30. 9. 2021, pomoč pa bo izplačana najkasneje 20. 10. 2021.

  1. Povračilo stroškov organizatorjem dogodkov

Ukrep pomoči v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov, vključuje povračila v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov. Za uveljavljanje pomoči, morajo skupni stroški dogodka znašati najmanj 10.000 eurov. Upravičenec pa mora za vsak dogodek posredovati ločeno vlogo na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

  1. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

Vlada podaljšuje ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo izplačanega nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom

  1. Podaljševanje veljavnosti osebnih izkaznic

Osebne izkaznice, ki ji je potekel rok veljavnosti od 29. marca 2020 naprej, lahko državljan Republike Slovenije do 31. decembra 2021 uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, če v tem času ni spremenil osebnega imena, stalnega prebivališča ali drugega osebnega podatka, ki je vpisan na osebni izkaznici.

 

Poleg teh so bili sprejeti tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na pomoč prizadetim področjem zaradi COVID krize: pomoč filmski in avdiovizualni industriji, oprostitev plačila vodnega povračila in plačila za vodno pravico za imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za potrebe kopališč in pomoč upravljavcem žičniških naprav.