Izšli so SRS 2024
22. decembra, 2023

Izšli so SRS 2024

Z objavo v Ur.l. RS št. 129/2023 z dne 20.12.2023 so zagledali luč sveta SRS (2024). V veliki večini primerov jih bomo začeli uporabljati s 1.1.2024, razen pri tistih organizacijah, ki poslovnega leta nimajo enakega koledarskemu s prvim dnem prvega poslovnega leta, ki se začne po tem datumu.

Temeljna pravila merjenja in vrednotenja gospodarskih kategorij se v novih SRS (2024) niso spremenila; novi standardi so le nadgradnja veljavnih SRS (2016). Z njimi se uzakonjajo nekatere poenostavitve za majhne družbe ter prenašajo pravila iz pojasnil k SRS 2016 ali iz strokovnih razlag v same standarde. Zato velikih sprememb ne bo, prav tako ne pričakujemo potrebe po preračunavanju, tako tudi novi standardi nimajo prehodnih določb za izvedbo prehoda iz SRS 2016 na SRS 2024, ker enostavno ni potrebe za to. Uvaja se tudi nekaj poenostavitev pri poročanju (obseg razkritij). Kar pa bodo morala storiti podjetja in druge organizacije, je prerazvrstiti svoje finančne naložbe in prilagoditi pravilnike o računovodstvu. Več o vsebinskih spremembah priporočamo preberite v našem Unikumu 12/2023.