Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Unija Smart Accounting FURS poziva k vračilu PKP pomoči
19. septembra, 2022

FURS poziva k vračilu PKP pomoči

FURS poziva k vračilu PKP pomoči, če zavezanci do pomoči niso bili upravičeni.

Objavljena je novica FURS, s katerim ta poziva zavezance, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj po interventnih PKP ukrepih do 10.10.2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj.

FURS tako podaljšuje rok za vračilo in ponuja poseben odpustek – vračilo brez glob in brez nadzora.

Pomoči, kjer je bilo treba preveriti pogoje, so bile:

  1. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete (MTD) na podlagi določb ZIUZEOP (obdobje marec – maj 2020, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost vračila sredstev je določena v 99. členu ZIUZEOP.
  2. Oprostitev prispevkov za samozaposlene, družbenike in kmete (OPP) na podlagi določb ZIUZEOP (obdobje marec – maj 2020, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost vračila je določena v 99. členu ZIUZEOP.
  3. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi 21. člena ZIUZEOP ter oprostitev plačila prispevkov od teh nadomestil na podlagi 28. člena ZIUZEOP (obdobje marec – maj 2020, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost vračila sredstev je določena v 99. členu ZIUZEOP.
  4. Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 na podlagi 27. člena ZIUPGT (upad prihodkov se ugotavlja za leto 2021 glede na leto 2019 oziroma 2020 najmanj v višini 20 %). Obveznost vračila je določena v 30. členu ZIUPGT.
  5. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike in kmete (MTD) na podlagi določb ZZUOOP (obdobje oktober 2020 – junij 2021, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leti 2019 najmanj v višini 20 %). Obveznost vračila je določena v 91. členu ZZUOOP.
  6. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi 24. člena ZIUOOPE (za mesec junij 2020, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost vračila je določena v 89. členu ZIUPOPDVE.
  7. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi 2. člena ZIUPDV. (obdobje julij – september 2020, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 10 %). Obveznost vračila je določena v 89. členu ZIUPOPDVE.
  8. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi 68. člena ZZUOOP (obdobje oktober 2020 – januar 2021 upad prihodkov se ugotavlja za leto 2020 glede na leto 2019 najmanj v višini 20 %). Obveznost vračila je določena v 89. členu ZIUPOPDVE.
  9. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi 39. člena ZDUOP (obdobje februar – junij 2021, upad prihodkov se ugotavlja za leto 2021 glede na leto 2019 oziroma 2020 najmanj v višini 20 %) Obveznost vračila je določena v 39. členu ZDUOP.

Pri tem FURS omogoča tudi obročno vračilo pomoči.

Vir: Portal GOV.SI