Funds to promote strategic development and innovation
13. oktobra, 2023

Evropska finančna sredstva za spodbujanje strateškega razvoja in inovacij

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa z naslovom “Podpora strateškemu razvoju in inovacijam (SRIP) za obdobje 2023–2026”.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije preko tega razpisa prispeva k uresničevanju posebnega cilja, ki se nanaša na “Razvoj in izboljšanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvedbo naprednih tehnologij” v okviru prednostne naloge “Ustvarjalna družba z znanjem” znotraj Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v Sloveniji.

Glavni namen tega javnega razpisa je okrepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje med neodvisnimi akterji, ki delujejo na specifičnih področjih, opredeljenih v Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije (S5). Razpis spodbuja sistematično povezovanje med deležniki in izboljšanje strokovnih sposobnosti na prednostnih področjih, s poudarkom na podjetniških pobudah in potrebah, ki izhajajo iz strategije S5, ter spodbuja vključevanje v mednarodne vrednostne verige (globalno povezovanje). S sodelovanjem med pomembnimi akterji iz obeh kohezijskih regij se bo prispevalo k uspešnemu spodbujanju enakomernejšega regionalnega razvoja, ko bo dosežena kritična masa za razvojni preboj.

Skupna vrednost tega razpisa znaša 9 milijonov evrov, od katerih bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5.340.690 evrov.