Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti
16. marca, 2022

Sprejet Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti

Z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti Republika Slovenija namerava krepiti zavest o prednostih digitalnih orodij, spodbujati zanimanje za digitalna znanja, pa tudi krepitev odgovornega in varnega ravnanja z digitalnimi tehnologijami ter povečanje števila zaposlenih z digitalnimi kompetencami.

Ukrepi, ki jih določa novi zakon, so:

  • subvencije za dvig digitalnih kompetenc,
  • sooblikovanje politik resornih ministrstev,
  • podpora ali izvedba izobraževalnih in promocijskih kampanj ter
  • digitalni bon.

Subvencije

Za pridobitev subvencije lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države.

Subvencije se bodo podelile v naslednjih področjih:

  • pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
  • pridobivanje in krepitev zahtevnejših ali strokovnih digitalnih kompetenc ter
  • dvig kompetenc podjetnosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami in razvojem podjetništva, temelječega na digitalnih kompetencah.

Digitalni boni

Digitalni bon za nakup računalniške opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih kompetenc se določi v višini od 100 do 200 EUR. Veljavnost digitalnega bona ni krajša od šestih mesecev ter ni daljša od enega leta, vlada pa ga lahko s sklepom podaljša največ za eno leto.

Dohodnina od digitalnega bona se ne plača, prav tako se bon ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic na podlagi predpisov, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, in ne vpliva na preživninska razmerja.

Dobroimetje in porabo evidentira FURS. Podrobnejša pravila bodo urejena s pravilnikom.

Vir: Uradni List