CSRD Direktiva o trajnostnem poročanju Unija Smart Accounting
3. januarja, 2023

CSRD Direktiva o trajnostnem poročanju

V Uradnem listu Evropske Unije L 322/15 je bila objavljena Direktiva 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD Direktiva o trajnostnem poročanju).

Države članice naj bi uskladile svojo zakonodajo do sredine leta 2024. Zavezanke za poročanje bi naj bile družbe z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 mio evrov prihodkov ali z več kot 250 zaposlenimi ter več kot 40 mio evrov prihodkov, če so več kot 50 % prihodkov ustvarile v določenih okoljsko občutljivih dejavnostih.

Uporablja se za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2024 ali pozneje.