Bolniška odsotnost v breme delodajalca zopet 30 delovnih dni
12. januarja, 2024

Bolniška odsotnost v breme delodajalca zopet 30 delovnih dni

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) se zopet uvaja obveznost plačevanja nadomestila za bolniško odsotnost  v breme delodajalca v trajanju 30 delovnih dni (do sedaj 20 delovnih dni).

Prav tako se z zakonom uvaja najvišje nadomestilo, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer v višini 2,5 kratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS.