Invest In Balkans
21. decembra, 2023

ALI NAČRTUJETE POSLOVANJE V ENI OD DRŽAV ZAHODNEGA BALKANA?

Če je vaš odgovor DA, verjamemo, da vam lahko pomagamo s temeljitim pregledom najpomembnejših vidikov poslovanja v tej dinamični regiji, bogati s kulturno raznolikostjo in zgodovino, ki se nahaja v osrčju Evrope in ponuja ugodno poslovno okolje za domače in tuje investitorje.

V nadaljevanju bomo predstavili osnove poslovanja, s katerimi se srečujemo v državah te regije – Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Makedoniji, s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih oseb, davčnih vprašanjih in delovnih razmerjih.

BOSNA IN HERCEGOVINA SRBIJA MAKEDONIJA ČRNA GORA HRVAŠKA SLOVENIJA

Webinar: Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective

Brošura: “Invest in Balkans” (EN)


BOSNA IN HERCEGOVINA

Bosna in Hercegovina izstopa kot država z dinamičnim poslovnim okoljem, ki privablja investitorje iz različnih sektorjev dejavnosti, v nadaljevanju pa bomo raziskali osnove poslovanja v BiH s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih oseb, davčni problematiki in delovnih razmerjih.

NAJBOLJ ZASTOPANE PANOGE V BOSNI IN HERCEGOVINI

Turizem
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Farmacevtska industrija
Gradbena industrija
Trgovina
Proizvodnja

GOSPODARSKA KLIMA V BOSNI IN HERCEGOVINI

V Bosni in Hercegovini se trend rasti gospodarske aktivnosti nadaljuje, vendar z nekoliko nižjo intenzivnostjo v primerjavi s prejšnjimi leti. Po trenutno razpoložljivih preliminarnih podatkih je za leto 2022 v Bosni in Hercegovini zabeleženo povečanje fizičnega obsega industrijske proizvodnje za 1,7 % v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Podoben trend se je nadaljeval tudi v letu 2023, zabeležene stopnje rasti pa kažejo na dodatno upočasnitev tako fizičnega obsega industrijske proizvodnje kot celotne gospodarske aktivnosti v Bosni in Hercegovini.

V obdobju od 2023 do 2026 se tako v Bosni in Hercegovini kot v svetu pričakuje postopna stabilizacija gospodarskih razmer, kar se bo odrazilo v gibanju obsega proizvodnje, zaposlenosti in izvoza.

NAJPOGOSTEJŠA OBLIKA ORGANIZIRANJA PRAVNIH OSEB V BOSNI IN HERCEGOVINI

Najpogostejša pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Čas registracije: 1 mesec

Zahtevano število ustanoviteljev: najmanj 1

Zahtevano število direktorjev/članov uprave: najmanj 1

Uradni register pravnih oseb:

Druge pogoste oblike pravnih oseb v Bosni in Hercegovini: družba z neomejeno odgovornostjo – FBiH: Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.s.o.), RS: Ortačko društvo (o.d.), delniška družba – FBiH: Dioničko društvo (d.d.), RS: Akcionarsko društvo (a.d.)

DAVEK NA DOBIČEK V BOSNI IN HERCEGOVINI

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb: 10 %

Davčno obdobje: koledarsko leto ali proračunsko leto

DAVEK NA DODANO VREDNOST V BOSNI IN HERCEGOVINI

Stopnje DDV-ja:

 • 17 % standardna stopnja
 • 0 % na izvoz blaga

Prag za DDV: 100.000,00 BAM

Registracija DDV za nerezidente: Nerezidentna podjetja se morajo registrirati za DDV, kadar opravljajo obdavčljivo dobavo blaga in storitev v Bosni in Hercegovini.

DELOVNO PRAVO IN ZAPOSLOVANJE V BOSNI IN HERCEGOVINI

Kdo ima pravico do dela v Bosni in Hercegovini:

 • Državljani Bosne in Hercegovine
 • Tujci z odobreno pravico do prebivanja in z delovnim dovoljenjem

Vrste pogodb o zaposlitvi:

 • Pogodba o zaposlitvi za polni in krajši delovni čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas
 • Honorarske pogodbe
 • “Pogodba o poslovodenju”

DOHODNINA V BOSNI IN HERCEGOVINI

Stopnje dohodnine

 • 10 % na letni dohodek v FBiH
 • 8 % na letni dohodek iz pogodbe o zaposlitvi v RS
 • 10 % letno na letni dohodek iz naslova samostojne dejavnosti v RS
 • 13 % na letni dohodek iz premoženja in premoženjskih pravic, kapitalskih dobičkov in dohodkov iz tujih virov v RS

Obdavčljivi dohodki v FBiH vključujejo: dohodke iz zaposlitve, samostojne dejavnosti, premoženje in premoženjske pravice, kapitalske naložbe, dobitke od iger na srečo in loterije.

V obdavčljivi dohodek v RS sodijo: dohodki iz zaposlitve, samostojne dejavnosti, premoženje in premoženjske pravice, kapitalski dobički in dohodki iz tujih virov.

Nedvomno je Bosna in Hercegovina država, ki je privlačna za številne investitorje, ki želijo svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v Srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega in izkušenega partnerja.

Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju. Naš kontakt v Bosni in Hercegovini: Džejna Mahović, dzejna.mahovic@unija.com


SRBIJA

Srbija kot država z bogato zgodovino in razvijajočim se gospodarstvom ponuja raznolike poslovne priložnosti, v nadaljevanju pa bomo raziskali osnove poslovanja v Srbiji s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih oseb, davčni problematiki in delovnem pravu.

NAJBOLJ ZASTOPANE PANOGE V SRBIJI

Avtomobilska industrija
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Gradbeni sektor
Trgovina
Proizvodnja

GOSPODARSKA KLIMA V SRBIJI

Evropska komisija ocenjuje, da bo gospodarstvo Srbije letos zraslo za 2,2 odstotka in pospešilo rast na 3,1 odstotka v letu 2024 in na 3,7 odstotka v letu 2025. Pričakovanja povprečne inflacije za letos so na ravni 12,5 odstotka, za prihodnje leto pa 4,6 odstotka.

Pričakuje se, da bo Srbsko gospodarstvo v prihodnjih letih pospešilo rast predvsem zaradi pričakovane rasti zasebne potrošnje, nižje inflacije in povečanih investicij.

Pričakovano povečanje investicij pa je tudi razloh, zakaj je Srbija dobro okolje za investiranje. Razlogi za dobro naložbo v Srbiji se skrivajo predvsem v dobri strateški poziciji za poslovanje v Evropski uniji, sprejemljive davčne obremenitve ob upoštevanju davčnih spodbud, enostavno in hitro ustanavljanje podjetij, obstoj prostih con, možnost zaposlovanja tujcev, kot tudi obstoj davčnih olajšav za zaposlovanje tujcev.

NAJPOGOSTEJŠA OBLIKA ORGANIZIRANJA PRAVNIH OSEB V SRBIJI

Najpogostejša pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Čas registracije: do 5 delovnih dni

Zahtevano število ustanoviteljev: najmanj 1

Zahtevano število direktorjev/članov uprave: najmanj 1

Uradni register pravnih oseb:

Druge pogoste oblike pravnih oseb v Srbiji: družba z neomejeno odgovornostjo – Ortačko društvo (o.d.), delniška družba – Akcionarsko društvo (a.d.).

DAVEK NA DOBIČEK V SRBIJI

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb: 15 %

Davčno obdobje: koledarsko leto ali proračunsko leto

DAVEK NA DODANO VREDNOST V SRBIJI

Stopnje DDV-ja:

 • 20 % standardna stopnja
 • 10 % znižana stopnja

Prag za DDV: 8.000.000 RSD

Registracija DDV za nerezidente: Nerezidentna podjetja se morajo prijaviti za DDV, kadar opravljajo obdavčljive dobave blaga in storitev v Srbiji.

DELOVNO PRAVO IN ZAPOSLOVANJE V SRBIJI

Kdo ima pravico do dela v Srbiji:

 • Državljani Srbije
 • Tujci z odobreno pravico do prebivanja in z delovnim dovoljenjem

Vrste pogodb o zaposlitvi:

 • Pogodba o zaposlitvi za polni in krajši delovni čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas
 • Honorarske pogodbe
 • “Pogodba o poslovodenju”

DOHODNINA V SRBIJI

Stopnje dohodnine

 • 10 % – 20 % glede na naravo dohodka

Obdavčljivi dohodki v Srbiji vključujejo: prejemke iz delovnega razmerja, avtorske honorarje, poslovne dohodke, dohodke iz kmetijstva in gozdarstva, dohodke od investicij, dohodke od nepremičnin, kapitalske dobičke, druge dohodke.

Nedvomno je Srbija država, ki je privlačna za številne investitorje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v Srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega partnerja.

Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju. Naš kontakt u Srbiji: Dragana Ašić Ratkovac, dragana.asic@unija.com


SEVERNA MAKEDONIJA

Severna Makedonija kot država z bogato kulturno dediščino in razvijajočim se gospodarstvom pritegne pozornost investitorjev iz različnih področij, v nadaljevanju pa bomo raziskali osnove poslovanja v Severni Makedoniji s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih oseb, davčni problematiki in delovnopravnih razmerjih.

NAJBOLJ ZASTOPANE PANOGE V SEVERNI MAKEDONIJI

IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Gradnja
Trgovina
Proizvodnja

GOSPODARSKA KLIMA V SEVERNI MAKEDONIJI

Po napovedi Evropske komisije (EK) za leto 2024 naj bi gospodarstvo v Severni Makedoniji zraslo za 2,7 odstotka. Ta projekcija napoveduje nadaljnji napredek, potem ko je gospodarstvo države v prejšnjem letu zraslo za 2 odstotka. Tudi inflacija naj bi se leta 2023 upočasnila na 9,5 odstotka, medtem ko se je gospodarska proizvodnja Severne Makedonije leta 2022 povečala za 2,1 odstotka. Ta predvidena rast daje perspektivo stabilnosti in potencialno krepitev gospodarstva države v prihodnjem obdobju.

NAJPOGOSTEJŠA OBLIKA ORGANIZIRANJA PRAVNIH OSEB V SEVERNI MAKEDONIJI

Najpogostejša pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Čas registracije: 1 mesec

Zahtevano število ustanoviteljev: najmanj 1

Zahtevano število direktorjev/članov uprave: najmanj 1

Uradni register pravnih oseb:

Druge pogoste oblike pravnih oseb v Severni Makedoniji: družba z neomejeno odgovornostjo – Javno trgovsko društvo (JTD), delniška družba – Akcionersko društvo (AD), enoosebna družba z omejeno odgovornostjo – Društvo so ograničena odgovornost osnovano od edno lice (DOOEL).

DAVEK NA DOBIČEK V SEVERNI MAKEDONIJI

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb: 10 %

Davčno obdobje: koledarsko leto

DAVEK NA DODANO VREDNOST V SEVERNI MAKEDONIJI

Stopnje DDV-ja:

 • 18 % standardna stopnja
 • 5 % in 10 % znižana stopnja

Prag za DDV: 2.000 000 MKD

Registracija DDV za nerezidente: Nerezidentna podjetja se morajo registrirati za DDV, kadar opravljajo obdavčljivo dobavo blaga in storitev v Severni Makedoniji.

DELOVNO PRAVO IN ZAPOSLOVANJE V SEVERNI MAKEDONIJI

Kdo ima pravico do dela v Severni Makedoniji:

 • Državljani Severne Makedonije
 • Tujci z odobreno pravico do prebivanja in z delovnim dovoljenjem

Vrste pogodb o zaposlitvi:

 • Pogodba o zaposlitvi za polni in krajši delovni čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas
 • Honorarske pogodbe
 • “Pogodba o poslovodenju”

DOHODNINA V SEVERNI MAKEDONIJI

Stopnje dohodnine

 • 10 %
 • 15 % dohodki od dobitkov iger na srečo in loterije

Obdavčljivi dohodki v Severni Makedoniji vključujejo: dohodek iz zaposlitve, dohodek iz samostojne dejavnosti, dohodek iz avtorskih in sorodnih pravic, dohodek od prodaje lastnih kmetijskih pridelkov, dohodek iz pravic industrijske lastnine, dohodek iz zakupa in podnajema, dohodek iz kapitala, kapitalski dobiček, dohodek od dobitkov od iger na srečo in loterije, dohodek iz zavarovanja in drugi dohodek.

Nedvomno je Severna Makedonija privlačna za številne investitorje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v Srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega in izkušenega partnerja.Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju. Naš kontakt v Severni Makedoniji: Milan Aleksovski, milan.aleksovski@unija.com


ČRNA GORA

Črna gora kot država z bogato kulturno dediščino in razvijajočim se gospodarstvom pritegne pozornost investitorjev iz različnih področij delovanja, v nadaljevanju pa bomo raziskali osnove poslovanja v Črni Gori s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih subjektov, davčnih vprašanjih in delovnih razmerjih.

NAJBOLJ ZASTOPANE PANOGE V ČRNI GORI

Turizem
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Lesna industrija
Trgovina
Proizvodnja

GOSPODARSKA KLIMA V ČRNI GORI

Rast aktivnosti na črnogorskem trgu je bila zabeležena na področju turizma (18,86%), gozdarstva (65,3% izraženo s ponderiranim indeksom) in na področju industrijske proizvodnje (6%). Bančni sistem v Črni gori je stabilen in visoko likviden. Letna inflacija v septembru 2023, merjena s cenami življenjskih potrebščin, je bila 7,9-odstotna.

NAJPOGOSTEJŠA OBLIKA ORGANIZIRANJA PRAVNIH OSEB V ČRNI GORI

Najpogostejša pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Čas registracije: 10 delovnih dni

Zahtevano število ustanoviteljev: najmanj 1

Zahtevano število direktorjev/članov uprave: najmanj 1

Uradni register pravnih oseb: /

Druge pogoste oblike pravnih oseb v Črni Gori: družba z neomejeno odgovornostjo – Ortačko društvo /ortakluk (OD), delniška družba – Akcionarsko društvo (AD).

DAVEK NA DOBIČEK V ČRNI GORI

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb: progresivna stopnja

 • do 100.000,00 EUR obdavčljivega dobička 9%;
 • od 100.000,01 EUR do 1.500.000,00 EUR: 9.000,00 EUR + 12 % na znesek nad 100.000,01 EUR;
 • dobiček nad 1.500.000,01 EUR: 177.000,00 EUR + 15 % na znesek nad 1.500.000,01 EUR.

Davčno obdobje: koledarsko leto

DAVEK NA DODANO VREDNOST V ČRNI GORI

Stopnje DDV-ja:

 • 21 % standardna stopnja
 • 7 % znižana stopnja

Prag za DDV: 30.000 EUR

Registracija DDV za nerezidente: Nerezidentna podjetja se morajo registrirati za DDV, kadar opravljajo obdavčljivo dobavo blaga in storitev v Črni Gori.

DELOVNO PRAVO IN ZAPOSLOVANJE V ČRNI GORI

Kdo ima pravico do dela v Črni Gori:

 • Državljani Črne Gore
 • Tujci z odobreno pravico do prebivanja in z delovnim dovoljenjem

Vrste pogodb o zaposlitvi:

 • Pogodba o zaposlitvi za polni in krajši delovni čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas
 • Honorarske pogodbe

DOHODNINA V ČRNI GORI

Stopnje dohodnine

 • Dohodki do 700 evrov bruto so neobdavčeni
 • Bruto dohodek od 701 eur do 1000 eur je obdavčen po 9% stopnji.
 • Dohodki nad 1001 EUR bruto so obdavčljivi po 15%

Obdavčljivi dohodki v Črni gori vključujejo: osebne dohodke, samostojne dejavnosti; premoženje; kapital; kapitalski dobički; dohodek iz športne dejavnosti; dohodki iz avtorskih in sorodnih pravic, patentov, blagovnih znamk in dohodki samostojnih strokovnjakov v kulturi; neplačni dohodek.

Nedvomno je Črna Gora privlačna za številne investitorje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v Srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega partnerja. Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju. Naš kontakt u Črni Gori: Iva Asanović, iva.asanovic@unija.com


HRVAŠKA

Hrvaška ima raznoliko gospodarstvo s poudarkom na več ključnih sektorjih, ki so glavni nosilci gospodarske rasti in so vedno zanimivi za vlagatelje iz drugih trgov EU, v nadaljevanju pa bomo raziskali osnove poslovanja na Hrvaškem s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih oseb, davčnai problematiki in delovnih razmerjih.

NAJBOLJ ZASTOPANE PANOGE NA HRVAŠKEM

Turizem
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Lesna industrija
Trgovina
Proizvodnja

GOSPODARSKA KLIMA NA HRVAŠKEM

Pričakovanja v Hrvaškem gospodarstvu so marca padla z najvišje ravni v nekaj več kot letu dni pod pritiskom pesimizma v maloprodaji in med potrošniki, kaže raziskava Evropske komisije. Indeks gospodarske klime (ESI) na Hrvaškem je marca padel za dve točki v primerjavi z vrednostjo februarja, ko je dosegel najvišjo raven po lanskem januarju in zdrsnil na 107,3 ​​točke, kaže poročilo EK. Najbolj se je poslabšalo razpoloženje vodilnih podjetij v maloprodaji, kar se izraža v padcu indeksa za 3,5 točke, bistveno bolj pesimistični pa so potrošniki, katerih indeks se je znižal za 3,2 točke. Poslabšala so se tudi pričakovanja v panogi, kjer je indeks upadel za 2,7 točke.

Leta 2024 naj bi Hrvaško gospodarstvo po njihovih novih napovedih zraslo za 2,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več, kot so napovedali aprila. Zvišali so oceno letošnje inflacije, z junija napovedanih 7,5 odstotka na 8,6 odstotka. V naslednjem letu naj bi cene rasle pol počasneje, po 4,2-odstotni stopnji.

NAJPOGOSTEJŠA OBLIKA ORGANIZIRANJA PRAVNIH OSEB NA HRVAŠKEM

Najpogostejša pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Čas registracije: 14 delovnih dni

Zahtevano število ustanoviteljev: najmanj 1

Zahtevano število direktorjev/članov uprave: najmanj 1

Uradni register pravnih oseb:

Druge pogoste oblike pravnih oseb na Hrvaškem: Enostavna družba z neomejeno odgovornostjo – jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), obrt (obstaja več vrst obrti, ena izmed njih je pavšalna), delniška družba (d.d.).

DAVEK NA DOBIČEK NA HRVAŠKEM

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb:

 • 18 %
 • 10 % do 1.000,00 EUR prihodkov (od 1.1.2024)

Davčno obdobje: koledarsko leto

DAVEK NA DODANO VREDNOST NA HRVAŠKEM

Stopnje DDV-ja:

 • 25 % standardna stopnja
 • 0 %, 5% in 13% znižana stopnja

Prag za DDV: 40.000 EUR (od 1.1.2024)

Registracija DDV za nerezidente: Nerezidentna podjetja se morajo registrirati za DDV, kadar opravljajo obdavčljivo dobavo blaga in storitev na Hrvaškem.

DELOVNO PRAVO IN ZAPOSLOVANJE NA HRVAŠKEM

Kdo ima pravico do dela na Hrvaškem:

 • Državljani Hrvaške in EU
 • Tujci z odobreno pravico do prebivanja in z delovnim dovoljenjem

Vrste pogodb o zaposlitvi:

 • Pogodba o zaposlitvi za polni in krajši delovni čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas
 • Honorarske pogodbe
 • “Pogodba o poslovodenju”

DOHODNINA NA HRVAŠKEM

Stopnje dohodnine

 • 20 % in 30 %

Obdavčljivi dohodki na Hrvaškem vključujejo: Dohodke iz delovnega razmerja, samostojne dejavnosti, premoženja in premoženjske pravice, zakupnine, kapitalske naložbe, dobitki od iger na srečo in loterije, drugi dohodki.

Nedvomno je Hrvaška privlačna za številne investitorje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v Srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega partnerja.Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju. Naš kontakt na Hrvaškem: Ivan Podgorski Boček, ivan.podgorskibocek@datalinkunija.hr


SLOVENIJA

Slovenija, majhna in dinamična država v osrčju Evrope, ponuja ugodno poslovno okolje, ki privablja domače in tuje vlagatelje, v nadaljevanju pa bomo raziskali osnove poslovanja v Sloveniji s poudarkom na najbolj zastopanih panogah, oblikah pravnih subjektov, davčnih vprašanj ter delovnih razmerij.

NAJBOLJ ZASTOPANE PANOGE V SLOVENIJI

Turizem
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Avtomobilska industrija
Trgovina
Preobremenjena industrija
Farmacevtska industrija
Proizvodnja

GOSPODARSKA KLIMA V SLOVENIJI

Vrednost kazalnika gospodarska klima v Sloveniji je v oktobru 2023 znašala −5,5 odstotne točke, kar je v primerjavi z lanskim oktobrom ostalo na enaki ravni.

Pozitiven prispevek sta imela kazalnika zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke). Negativno sta vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih ni imel vpliva.

NAJPOGOSTEJŠA OBLIKA ORGANIZIRANJA PRAVNIH OSEB V SLOVENIJI

Najpogostejša pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Čas registracije: 1 mesec

Zahtevano število ustanoviteljev: najmanj 1

Zahtevano število direktorjev/članov uprave: najmanj 1

Uradni register pravnih oseb:

Druge pogoste oblike pravnih oseb v Sloveniji: samostojni podjetnik (s.p.), družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), delniška družba (d.d.).

DAVEK NA DOBIČEK V SLOVENIJI

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb: 22 %

Davčno obdobje: koledarski mesec

DAVEK NA DODANO VREDNOST V SLOVENIJI

Stopnje DDV-ja:

 • 22 % standardna stopnja
 • 9,5 % znižana stopnja

Prag za DDV: 50.000 EUR

Registracija DDV za nerezidente: Nerezidentske družbe so se dolžne registrirati za DDV, kadar v Sloveniji opravijo obdavčljivo dobavo blaga in storitev in v zvezi s tem v 12 mesecih ustvarijo prihodke, ki presegajo znesek 50.000 evrov.

DELOVNO PRAVO IN ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI

Kdo ima pravico do dela v Sloveniji:

 • Državljani Slovenije in EU
 • Tujci z odobreno pravico do prebivanja in z delovnim dovoljenjem

Vrste pogodb o zaposlitvi:

 • Pogodba o zaposlitvi za polni in krajši delovni čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas
 • Honorarske pogodbe
 • “Pogodba o poslovodenju”

DOHODNINA V SLOVENIJI

Stopnje dohodnine

 • 16 %, 26 %, 33 %, 39 %, 50 %

Obdavčljivi dohodki v Sloveniji vključujejo: Dohodke iz delovnega razmerja, samostojne dejavnosti, premoženja in premoženjske pravice, zakupnine, kapitalskih naložb, dobitki od iger na srečo in loterije, drugi dohodki.

Nedvomno je Slovenija država jugovzhodne Evrope in privlačna za številne investitorje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega in izkušenega partnerja.Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju. Naš kontakt vSloveniji: Nina Orehek Ručigaj, nina.orehek@unija.com


Pregled in primerjava davčnih stopenj

DAVČNE STOPNJEBIHSRBIJASEVERNA
MAKEDONIJA
ČRNA
GORA
HRVAŠKASLOVENIJA
DAVEK NA DOBIČEK10%15%10%9% – 15%18% i 10%22%
DAVEK NA DODANO VREDNOST17%20% i 10%18%
5% i 10%
21% i 7%25%
0%, 5% i 13%
22% i 9,5%
DOHODNINA10% (FBIH)
8%, 10% I 13% (RS)
10% – 20%10% i 15%9%-15%20% i 30%16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Nedvomno so te države jugovzhodne Evrope privlačne za številne vlagatelje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v Srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega partnerja.

Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju.

Več informacij najdete na spodnji povezavi: https://unija.com/wp-content/uploads/2023/09/Unija_INTERNATIONAL-EXPANSION_By-Country_A4-H_3kor.pdf