30. decembra, 2021

31.12. je za s.p.-je rok za obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig

Samostojni podjetniki lahko samostojno izbirajo o

  • načinu obdavčitve
  • načinu vodenja poslovnih knjig

seveda upoštevaje zakon, ki vsebuje omejitve glede obsega dejavnosti, ki je še dopusten za posamezno izbiro.

O načinu obdavčitve se podjetniki odločajo in izrekajo v letnem obračunu dohodka iz dejavnostih, ki ga pri rednem poslovanju oddajajo najkasneje do 31.3. za preteklo leto (ali bodo obdavčeni po dejanskih ali normiranih odhodkih).

O načinu vodenja poslovnih knjig pa se skladno z ZDavP-2 in s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (glejte tukaj), prvič izrečejo ob registraciji dejavnosti. Kasneje lahko to izjavo spremenijo, vendar vsakokrat najkasneje do 31.12. za prihodnje koledarsko leto. Med letom izbranega sistema vodenja knjig ni možno spreminjati. Za obvestilo FURS-u o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig ne obstaja poseben obrazec, zadošča pisna izjava, oddana kot lasten dokument preko eDavkov ali s klasično pošto.