Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Prvega julija se izteče rok za izplačilo regresa
10. maja, 2023

1. julija se izteče rok za izplačilo regresa

Delodajalci morate najkasneje do 1. julija 2023 delavcem izplačati regres za letni dopust, najmanj v višini minimalne plače, ki v letošnjem letu znaša 1.203,36 EUR, oziroma najmanj v višini zavezujoče kolektivne pogodbe. Regres se lahko izplača v enem ali v več delih, pri tem pa mora biti zadnji del regresa izplačan (in tudi nakazan na TRR delavca) najkasneje 1. julija.

Sorazmerni del regresa

Če delavcu pripada sorazmerni del letnega dopusta zaradi krajšega obdobja zaposlitve pri delodajalcu, mu pripada tudi sorazmerni del regresa. Nižji regres pa pripada tudi tistim delavcem, ki imajo z delodajalcem sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas, razen v primeru sklenitve pogodbe za krajši čas iz 67. člena Zakona o delovnih razmerjih (starševstvo, invalidnost,..).

Zakon o delovnih razmerjih res določa možnost kasnejšega izplačila regresa, in sicer najkasneje do 1. novembra, a le če sta kumulativno (hkrati), izpolnjena dva pogoja:

  • delodajalec je nelikviden in
  • za primer nelikvidnosti je v zavezujoči kolektivni pogodbi določen kasnejši rok izplačila regresa.

Regres za letni dopust se do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato je do navedenega zneska le-ta neobdavčen. Prav tako se do te višine ne plačajo prispevki za socialno varnost. Enako velja tudi za primerljivi dohodek iz tujine.