Одржување и управување со информациската инфраструктура
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Сигурна и стабилна информациска средина

Секоја компанија има потреба од доверлив и стабилен информациски систем кој не предизвикува пречки во работните процеси на менаџментот и вработените. Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

За контрола на работата на информацискиот систем, воведовме централен контролен систем, каде само ја следиме работата на ИТ инфраструктурата, што им овозможува на клиентите да се фокусираат на својата работа и постигнување на деловните цели. Ние го надградуваме и го прошируваме нашето знаење и искуство со различни информациски инфраструктури и деловни системи.

Сите наши вработени се висококвалификувани, а особено можеме да се пофалиме со нивната љубезност кон корисниците и приспособување кон потребите на клиентот. Затоа, нашата најголема награда се задоволни клиенти кои ни веруваат и со кои градиме долгорочна соработка.

Беспрекорното работење на информациската инфраструктура е клучно за непречено функционирање на компанијата

Со нашиот тим, сите ИТ компоненти присутни во компанијата (компјутерска мрежа, компјутери, сервери, дискови, печатачи, софтвер и сл.) работат непречено. Постојано го следиме и ажурираме функционирањето на ИТ инфраструктурата на нашите клиенти, а во случај на нефункционалност ја исправаме грешката што е можно поскоро.

Покрај бројните референци, можеме да се пофалиме и со високото образование на нашите вработени, кои поседуваат бројни сертификати од Microsoft, IBM, Lenovo, Cisco, Fortigate и други.

Се разбира, во исто време со обезбедување на врвни услуги, ние сме и конкурентни во областа на компјутерска опрема и потрошен материјал, односно нудиме опрема од сите големи светски производители – Lenovo, HP, IBM, Dell, Cisco, Ruckus, Ricoh , Draytek, Acer, итн.

Одговорно, доследно и со брзи реакции обезбедуваме непречено функционирање на вашата информациска инфраструктура.

Ние ќе се прилагодиме на вашите потреби и желби, а грижата за информациската структура препуштете ни ја на нас.