Trajnostna poročila
25. septembra, 2023

Trajnostno poročanje – kdaj in za koga

Znotraj Ministrstva za gospodarstvo je v pripravi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M), ki bo med drugim v našo zakonodajo prenesel Direktivo 2022/2464/EU o trajnostnem poročanju (CSRD).

Po trenutnem predlogu se poročilo o trajnosti vključi v poslovno poročilo kot poseben oddelek, v njem pa se razkrijejo informacije, ki jih mora družba razkriti skladno z 8. členom Uredbe 2020/852/EU. Obseg razkritij bo različen glede na velikost družb, posebne zahteve pa se bodo nanašale tudi na konsolidirano poročilo o trajnosti in na poročila o trajnosti za odvisne družbe, ki jih obvladuje družba iz tretje države, ter za podružnice tujih podjetij.

Še glede predvidene časovnice:

  • Subjekti javnega interesa, katerih povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je večje od 500 ali ki so obvladujoča družba velike skupine, kjer je povprečno število zaposlenih večje od 500, bodo prvič poročali bodo informacije o trajnosti vključile v poslovno poročilo prvič za poslovno leto, ki se začne 1.1.2024 ali pozneje.
  • Ostale velike družbe bodo prvič poročale za leto, ki se začne 1.1.2025 ali pozneje, enako velja za obvladujoče družbe velikih skupin.
  • Majhne in srednje družbe, ki kotirajo na borzi, razen mikro družb, bodo prvič poročale za leto, ki se začne 1.1.2026 ali pozneje. Enako velja z a zavarovalnice.
  • Ostale družbe smo poročanja oproščeni.