FURS je izdal obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018. Dohodninska lestvica v primerjavi z letom 2017 ostaja enaka, se pa spreminja višina splošne olajšave za zavezance, ki imajo skupni letni dohodek med 11.166,37 EUR in 13.316,83 EUR. Povišala se je tudi posebna osebna olajšava za dijake in študente.

1. Splošna olajšava
Skupni dohodek v EUR Splošna davčna olajšava
nad do
11.166,37 6.519,82
11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek)
13.316,83 3.302,70
V letu 2018 se uvaja linearno določanje dodatne splošne olajšave za zavezance, ki imajo skupni letni dohodek med 11.166,37 EUR in 13.316,83 EUR.
Dodatna splošna olajšava za dohodke v navedeni višini se določi z uporabo naslednje enačbe: 3.302,70 + (19.922,15 EUR – 1,49601 x skupni dohodek)
To pomeni, da se za vsak dodaten EUR dohodka olajšava zniža za 1,49601 EUR.
Primer: če znaša skupni dohodek v letu npr. 12.400,00 EUR, to pomeni, da bo splošna olajšava po linearni enačbi znašala 4.674,32 EUR, kar je 255,68 EUR več kot v letu 2017.
Leto Dohodek Splošna olajšava
2018 12.400,00 4674,32*
2017 12.400,00 4.418,64
*uporaba linearne enačbe: 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x 12.400,00)
2. Posebna osebna olajšava
Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša posebna osebna olajšava 3.302,70 EUR. V primerjavi z letom 2017, se je posebna osebna olajšava zvišala za 825,67 EUR.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.