Slovenian Enterprise Fund offers €30 million in loans for flood damage
16. oktobra, 2023

Slovenski podjetniški sklad ponuja 30 milijonov evrov kreditov za poplavno škodo

Slovenski podjetniški sklad je napovedal obsežen program finančne pomoči za podjetja, ki so bila nedavno prizadeta v katastrofalnih poplavah avgusta 2023. Prek javnega razpisa “P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023” bo sklad omogočil dostop do skupno 30 milijonov evrov ugodnih posojil, namenjenih za obnovo in odpravo gospodarske škode, ki so jo poplave povzročile mnogim podjetjem. Cilj tega programa je pomagati pri sanaciji škode in ponovni vzpostavitvi normalnega poslovanja za približno 600 podjetij.

Podjetja, ki so neposredno utrpela škodo v poplavah avgusta 2023, bodo upravičena do posojil v obsegu od 15.000 evrov do 100.000 evrov. Za pridobitev teh posojil morajo izpolnjevati določene pogoje:

  • Višina kredita ne sme presegati 40 odstotkov čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022.
  • Skupna vsota dodeljenih sredstev za pomoč pri odpravi posledic škode po poplavah ne sme presegati dejanske škode, ki jo je utrpelo podjetje.
  • Podjetje mora imeti najmanj enega zaposlenega.
  • Podjetje mora biti ustanovljeno pred 1. januarjem 2022.
  • Podjetje mora imeti bonitetno oceno vsaj SB8.

Sredstva, pridobljena prek tega programa, se lahko uporabijo za financiranje različnih stroškov, kot so nakup nove opreme, materialnih stroškov, storitev, DDV-ja in drugih operativnih izdatkov. Kredit bo pokrival do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki nastanejo v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. maja 2024.

Poleg tega bodo kreditojemalci deležni ugodnih pogojev, ki vključujejo nižje zahteve po zavarovanju, osem menic podjetja za manjše kredite, osem menic podjetja in osebno poroštvo za večje kredite, nizko obrestno mero (fiksna obrestna mera 0,5 odstotka), daljšo odplačilno dobo ter možnost odloga odplačil do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev.

Vredno je omeniti, da se stroški odobritve in vodenja kredita ne zaračunavajo, kar dodatno olajša finančno breme za podjetja, ki se soočajo z obnovo po poplavah.

Ta program finančne pomoči predstavlja ključno priložnost za prizadeta podjetja, da pridobijo sredstva za obnovo in ponovno vzpostavitev svojega poslovanja po uničujočih poplavah avgusta 2023.