New loan fund worth 100 million Euros
23. oktobra, 2023

SID banka: nov posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov

SID banka in Ministrstvo za gospodarstvo sta združila moči in ustanovila nov posojilni sklad v vrednosti 100 milijonov evrov, namenjen pomoči slovenskim podjetjem, ki so prizadeta zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, povzročene zaradi agresije Rusije proti Ukrajini in energetske krize. Sklad pri SID banki bo podjetjem omogočil dostop do ugodnih kreditov za financiranje tehnološkega razvoja, drugih investicij ter obratnih sredstev, ki so ključna za njihovo stabilnost in rast.

Program ORMG2, ki bo zagotavljal finančno pomoč prizadetim podjetjem, je zasnovan tako, da olajša dostop do dolžniškega financiranja, pri čemer bodo krediti ponujali ugodne ročnosti, zavarovanja, moratorije in obrestne mere, ki so praviloma nižje od tržnih. Program je na voljo gospodarskim družbam, zadrugam in samostojnim podjetnikom ter omogoča posojila v višini od 100.000 evrov naprej, financiranje do 85 % vrednosti naložbe ali upravičenih stroškov ter ročnosti kreditov od 2 do 15 let za naložbe ter do 8 let za obratna sredstva.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, je izpostavil pomen sodelovanja med obema institucijama in potrebo po okrepitvi gospodarstva ter ohranjanju konkurenčnosti, saj so podjetja v teh razmerah izpostavljena visokim stroškom zadolževanja na tržišču.

Več informacij:

 • Namen kredita:
  • Obratna sredstva
  • Naložbe (investicije)
  • Kombinacija naložbe in obratnih sredstev
 • Upravičenci
  • Gospodarska družba
  • Samostojni podjetnik
  • Zadruga
 • Višina kredita:
  • Od 100.000€ naprej;    
 • Ročnost kredita:
  • 2 – 8 let  (za obratna sredstva)
  • 2 – 15 let (za naložbe)
  • 2 – 8 let (za kombinacijo naložb in obratnih sredstev)
 • Obrestne mere: so nižje od približka tržne obrestne mere; odvisne pa so od bonitete podjejta in zavarovanja.
 • Moratorij: 60 mesecev za naložbe, 24 mesecev za obratna sredstva; ampak ne več kot ½ ročnosti kredita!

Ostali dodatni pogoj: Na dan odobritve kredita upravičenec kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize.