Pravilen obračun plač na Unija Smart Accounting
3. marca, 2022

Pravilen obračun plač – eden večjih izzivov delodajalcev

Obračun plače že dolgo ni več le računska operacija, temveč kompleksen proces, za katerega mora skrbeti ustrezno usposobljena oseba. Gre za eno najpomembnejših opravil, saj predstavlja finančno plat poslovanja (izračun obveznosti delodajalca) in močno vpliva na ohranjanje zaupanja delavcev v delodajalca. Skoraj je ni reči, ki bi delavce bolj vznemirila kot to, da izračun plače ni pravilen. 

V Sloveniji se delodajalci pri izračunu plače in drugih izplačil iz delovnega razmerja srečujejo s precejšnjimi birokratskimi ovirami, številnimi različnimi predpisi ter različnim poročanjem, ki ga je treba opraviti na mesečni in letni ravni. Posebne vrste izplačil zahtevajo različno davčno obravnavo. Pri dohodkih iz delovnega razmerja je tako potrebno razlikovati npr. med glavnim in drugim delodajalcem, upoštevati je potrebno različne davčne olajšave in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, posebna pravila iz kolektivnih pogodb, in podobno.  

Če dodamo zraven še izvršbe na plačo, upoštevanje vzdrževanih članov, preračunavanje ur, napotitev delavcev na različne preglede in izobraževanja, kvote za zaposlovanje invalidov, spremljanje interventne zakonodaje, ki se sprejme čez noč – tega je bilo v obdobju epidemije na pretek in je povzročalo nemalo zmede in popravkov za nazaj – tehnološko podkovanost za uporabo različnih računovodskih programov, in podobno, obračun plač lahko postane (pre)velik zalogaj. 

Razlogi za napake, ki se dogajajo na področju obračuna plač: 

 • Neustrezne evidence delovnega časa in neupoštevanje odsotnosti, 
 • Ročno delo in napake pri povzemanju podatkov, 
 • Različni davki in prispevki glede na vrsto izplačil, 
 • Različna poročila, obrazci ter kode in šifre, 
 • Pomanjkanje časa za izvedbo, 
 • Težave s programom za obračun plač, 
 • Spremembe zakonodaje in sodna praksa, 
 • Slabo poznavanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb.

Vse navedeno lahko vodi v prenizka ali previsoka izplačila delavcem, stres pri zaposlenih, v najhujših primerih pa tudi do denarnih glob zaradi napačnega ali prepoznega poročanja.

Primer:
V zadnjem času za mnoge delodajalce »delo od doma« postaja nova normalnost, to pa pomeni obveznost ureditve zakonitosti takega dela:

 • delo od doma se lahko opravlja le, če imajo delavci varne pogoje za delo (postavitev delovne opreme, zračnost in osvetljenost prostora, zasebnost, in drugo),
 • posebej mora biti predvideno v pogodbi o zaposlitvi,
 • o delu od doma mora biti vnaprej obveščen Inšpektorat RS za delo,
 • del, ki vpliva na obračun plače, pa je zagotovo morebiten dogovor o izplačevanju nadomestila za uporabo lastnih sredstev.

Kompleksnost v poslovanju je koristno poenostaviti, kolikor je to mogoče. Ena od takih potez je nedvomno lahko prenos obračuna plač na zunanjega specializiranega izvajalca, ki bo poskrbel za točen, pravočasen, zanesljiv in varen obračun plač.


Za vse dodatne informacije se lahko obrnete tudi na naše strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali najti pravo rešitev za vas, obenem pa pripeljati vaše podjetje do boljše funkcionalnost, vaše zaposlene pa do večjega zadovoljstva.

Kontaktirate nas lahko na info@unija.com ali na prodaja@unija.com.