Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
Obračun DDV
21. marca, 2022

Obračun DDV

DDV je prometni davek, s katerim se obdavči dodana vrednost pri prodaji blaga oziroma storitev v vseh fazah, torej od proizvajalca, trgovca do končnega potrošnika. V Sloveniji je bil s 1. julijem 1999 uveden sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). Zakon o davku na dodano vrednost oziroma krajše ZDDV-1 velja od 1. januarja 2007, se je pa do danes večkrat spremenil zaradi Direktive Sveta 2006/112/ES (v nadaljevanju direktiva). Vse države članice EU morajo namreč spremembe direktive vnesti v svoj pravni red.

Stopnja DDV

V skladu s slovensko DDV zakonodajo se DDV za dobave blaga ali storitev obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %, razen za dobave blaga in storitev, za katere je določena nižja stopnja 9,5 %. Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, je v  Prilogi I k ZDDV-1, seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja posebna nižja stopnja DDV pa je v Prilogi IV ZDDV-1.

Davek na dodano vrednost

DDV številka

DDV številko v Sloveniji dodeli Finančna uprava RS (v nadaljevanju FURS). Pomembno je vedeti, kdaj je za posameznega davčnega zavezanca predpisan vstop v sistem DDV. Zahtevek za izdajo DDV številke mora vložiti davčni zavezanec:

  • ki v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže ali je verjetno, da bo presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa,
  • ki pridobi za več kot 10.000 EUR blaga iz drugih držav članic EU,
  • ki opravlja storitve na ozemlju druge države članice EU, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom  Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev,
  • za katerega se opravijo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka  76. člena ZDDV-1 dolžan plačati DDV (kadar storitve opravi tuj davčni zavezanec).

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke v elektronski obliki preko sistema eDavki na naslednjih obrazcih:

  • DDV-P2 (davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji),
  • DDV-P3 (davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji).

Davčni zavezanci, ki imajo DDV številko morajo na FURS predložiti obračun DDV. Davčno obdobje je koledarski mesec, razen za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel obdavčljiv promet blaga oziroma storitev v vrednosti do vključno 210.000 eurov, za katerega je davčno obdobje koledarsko trimesečje, če opravlja transakcije znotraj Unije in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo.

Davčni zavezanec mora obračun DDV predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Kljub temu pa mora davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Rok za plačilo DDV je zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Kaj mora vsebovati DDV obračun?

DDV obračun mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.

Obračun DDV davčni zavezanec pripravi na podlagi izdanih in prejetih računov, ki spadajo v določeno obdobje. Plača se razlika med zaračunanim DDV in DDV, za katerega lahko davčni zavezanec uveljavlja odbitek. Obračun DDV se lahko pripravi ročno z vnosom podatkov v sistem eDavki ali pa z uporabo določene programske opreme.