Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
14. marca, 2018

Ne pozabite oddati davčnih obračunov za leto 2017

31. marca se izteče rok za predložitev obračunov davka od dohodkov pravnih oseb ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Glede na to, da je v letošnjem letu 31. marec sobota, se rok za predložitev obračunov izteče s pretekom naslednjega delovnika, to pomeni v torek, 3. aprila 2018.

3. aprila 2018 se izteče rok za oddajo:

1.       davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter
2.       davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Ne pozabite da se rok za obračun DDV ne podaljša in ga je treba predložiti davčnemu organu do petka, 30.3.2018.
Ne pozabite da se rok za obračun DDV ne podaljša in ga je treba predložiti davčnemu organu do petka, 30.3.2018.
Davek od dohodka pravnih oseb

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb morajo predložiti davčni zavezanci – domače pravne osebe, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg njih pa tudi pravne osebe tujega prava, ki so v letu 2017 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Obračun davka morajo pravne osebe vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki pa tudi s pomočjo podpornega progama Silvester Pelias, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave. Ta možnost je mogoča zgolj še v letošnjem letu, v naslednjem letu bo obračun mogoče vložiti zgolj preko sistema eDavki.

Dohodek iz dejavnosti

Obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti morajo predložiti fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov). Zavezanci za dohodek iz dejavnosti so vsi zasebniki. Sem sodijo poleg podjetnikov, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, tudi druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov (npr. notarji, odvetniki, novinarji).

Obračun davka morajo davčni zavezanci vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki pa tudi s pomočjo podpornega progama Silvester Fineus, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave. Ta možnost je mogoča zgolj še v letošnjem letu, v naslednjem letu bo obračun mogoče vložiti zgolj preko sistema eDavki.

Ne pozabite da se rok za obračun DDV ne podaljša in ga je treba predložiti davčnemu organu do petka, 30.3.2018.