Pred vrati nas čaka mesec december – mesec obdarovanj, z njim pa tudi dobra priložnost, da se zahvalimo svojim poslovnim partnerjem za sodelovanje tekom leta. Pri tem pa ne smemo pozabiti na davčni vidik tovrstnih poslovnih daril.

Tako imenovana darila poslovnim partnerjem, ki po vsebini predstavljajo obdarovanje (in pogostitev) poslovnih partnerjev, se ne obdavčijo kot klasična darila, temveč imajo posebno davčno obravnavo.
Obdarovanje poslovnih partnerjev vpliva na:
1.    višino davka na dobiček darovalca
2.    plačilo davka na dodano vrednost (DDV) oz. odbitek obdarovalca in
3.    plačilo dohodnine prejemnika darila.
Davek na dobiček
Poslovna darila se v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), štejejo za delno davčno priznani odhodek  reprezentance, v višini 50%. Za stroške reprezentance se štejejo stroški daril z logotipom podjetja ali brez njega, ob poslovnih stikih obdarovalca s poslovnimi partnerji.
Plačilo davka na dodano vrednost
Od daril manjših vrednosti se DDV ne plačuje, in sicer če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
  • vrednost darila ne presega 20 EUR,
  • ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila,
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti obdarovalca in
  • darilo se daje občasno in ne istim osebam.
Če so torej kumulativno izpolnjeni vsi navedeni pogoji, davčni zavezanec ne obračuna DDV, čeprav je ob nabavi darila uveljavil odbitek DDV. Priporočljivo je, da davčni zavezanec, zaradi zagotavljanja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja DDV, vodi evidenco o danih darilih.
Plačilo dohodnine
Darila prejeta od poslovnih partnerjev, se štejejo v skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) kot drug dohodek. V davčno osnovo se ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Če vrednost danih daril ne presega navedenih zneskov, darovalcu ob zagotovitvi darila ni treba obračunati in plačati dohodnine.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.