Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. decembra, 2017

Nameravate obdarovati svoje poslovne partnerje? Preverite davčni vidik obdarovanja

Pred vrati nas čaka mesec december – mesec obdarovanj, z njim pa tudi dobra priložnost, da se zahvalimo svojim poslovnim partnerjem za sodelovanje tekom leta. Pri tem pa ne smemo pozabiti na davčni vidik tovrstnih poslovnih daril.

Tako imenovana darila poslovnim partnerjem, ki po vsebini predstavljajo obdarovanje (in pogostitev) poslovnih partnerjev, se ne obdavčijo kot klasična darila, temveč imajo posebno davčno obravnavo.
Obdarovanje poslovnih partnerjev vpliva na:
1.    višino davka na dobiček darovalca
2.    plačilo davka na dodano vrednost (DDV) oz. odbitek obdarovalca in
3.    plačilo dohodnine prejemnika darila.
Davek na dobiček
Poslovna darila se v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), štejejo za delno davčno priznani odhodek  reprezentance, v višini 50%. Za stroške reprezentance se štejejo stroški daril z logotipom podjetja ali brez njega, ob poslovnih stikih obdarovalca s poslovnimi partnerji.
Plačilo davka na dodano vrednost
Od daril manjših vrednosti se DDV ne plačuje, in sicer če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
  • vrednost darila ne presega 20 EUR,
  • ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila,
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti obdarovalca in
  • darilo se daje občasno in ne istim osebam.
Če so torej kumulativno izpolnjeni vsi navedeni pogoji, davčni zavezanec ne obračuna DDV, čeprav je ob nabavi darila uveljavil odbitek DDV. Priporočljivo je, da davčni zavezanec, zaradi zagotavljanja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja DDV, vodi evidenco o danih darilih.
Plačilo dohodnine
Darila prejeta od poslovnih partnerjev, se štejejo v skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) kot drug dohodek. V davčno osnovo se ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Če vrednost danih daril ne presega navedenih zneskov, darovalcu ob zagotovitvi darila ni treba obračunati in plačati dohodnine.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.