Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
3. decembra, 2018

Mali Unija XS rečnik računovodstva i poreskih transakcija

Mali Unija XS rečnik sastoji se od svakodnevnih pojmova iz računovodstva i poreskih transakcija.

Šta je PIB?

PIB je skraćenica za Poreski Identifikacioni Broj.
To je identifikacioni broj koji preduzetnici i pravna lica dobijaju od Poreske uprave. PIB ima 9 cifara, dok je kod fizičkih lica PIB ustvari matični broj (npr. nosioci poljoprivrednih gazdinstava).

Šta je FAKTURA?

Faktura je prosto – račun.  Vi kao prodavac izdajete fakturu – dokument koji potvrđuje da ste pružili uslugu ili isporučili proizvod. Računovodstvo na osnovu fakture kreira zaduženje ili potraživanje.
Faktura mora da sadrži sve bitne podatke o prodaji: datum, redni broj, isporučenu količinu, cenu i vrednost, iznos poreza, popust (ako ga ima) i naravno, podatke kupca i prodavca.

Šta je BILANS?

Bilans predstavlja poređenje imovine i obaveza kao i prihoda i rashoda. Najpoznatiji je bruto bilans, koji se obično prikazuje na kraju nekog perioda. To je u principu „mini“ završni račun sa prihodima i troškovima koji se izvodi sa vremena na vreme, obično krajem meseca ili krajem godine.

Redovno i detaljno izvođenje bruto bilansa je dobra osnova za buduće poslovne odluke.

Šta je KNJIŽENJE?

Svakog dana, nedelje ili meseca šaljete svom računovođi dokumentaciju na knjiženje. Šta se tada dešava? Šta zapravo računovođa radi dok „knjiži“?

Računovođa knjiženjem evidentira sve poslovne događaje i transakcije vašeg poslovanja. Iako bi vam na pamet mogle pasti prave knjige, danas je knjiženje digitalizovano i obavlja se pomoću raznih računovodstvenih programa. Evidencija se vrši u elektronskim knjigama.