14. maja, 2018

M4 obrazac – rok za predaju 30. april

Podsećamo vas da je 30. april 2018. godine rok za predaju M-4, M-4K i M-4/SP obrazaca. Počev od 15. marta 2016. godine, prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, M-4 obrazac, podnosi se elektronski, preko sajta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Napominjemo da se elektronskim putem mogu predati M-4 prijave počev od 2015. godine. Prijave koje se odnose na 2014. i ranije godine podnose se u papirnoj formi.

Uvođenjem elektronskog servisa za predaju M-4 prijave pojednostavljen je postupak predaje navedenih prijava, smanjene gužve na šalterima nadležnih filijala PIO fonda, kao i obim dokumentacije koje je potrebno priložiti prilikom predaje.