18. januarja, 2021

Je morda čas za finančno prestrukturiranje?

Moratoriji, ki jih je država uvedla kot protikoronske ukrepe za pomoč gospodarstvu, se počasi iztekajo. Če v trenutni situaciji težje odplačujete svoje finančne obveznosti, je  morda čas za celovito finančno prestrukturiranje vašega podjetja.

V letu 2020 se je začel,  v 2021 pa se nadaljuje drastičen padec poslovne dejavnosti. Mnoga podjetja so se na robu preživetja usmerila v drugačno poslovanje, ki bi vsaj nekoliko nadomestilo izvajanje njihove osnovne dejavnosti. Z okrnjenimi prihodki veliko malih in srednjih podjetij ni več zmožno odplačevati svojih finančnih obveznosti. Pomoč države z moratoriji in ugodnimi krediti sicer deloma pripomore k preprečevanju takojšnje insolventnosti , vendar ne za vsa podjetja. Pri državnih pomočeh je dodatna problematika zalaganje sredstev, saj morajo podjetniki velikokrat pokriti stroške iz lastnega žepa, država pa jim nadomestila povrne šele po določenem času.

Učinkovita rešitev, ki se jo podjetja lahko poslužijo, je delno ali popolno prestrukturiranje svojih finančnih obveznosti. Gre sicer za zahteven postopek, vendar lahko omogoči podjetjem, da pridobijo dovolj časa in sredstev, da svoje obveznosti poravnajo. Prav tako lahko ta proces omogoči preživetje gospodarske družbe v negotovih časih in ji da priložnost, da ponovno okrepi poslovanje v svoji glavni dejavnosti.

Finančno prestrukturiranje dolgov lahko izvajajo  tudi podjetja, ki jim sicer ne grozi insolventnost, če so se razmere na trgu spremenile v tolikšni meri, da je prestrukturiranje dolga poslovno utemeljeno.

Finančno prestrukturiranje obstoječih obveznosti podjetja zajema sodelovanje dolžnika in njegovih upnikov. Gre za proces pogajanja med dolžnikom in upnikom za najbolj optimalno rešitev, ki bi ohranila gospodarsko dejavnost dolžnika, ter hkrati omogočila primerno zavarovanje in izpolnitev obveznosti, do upnika.

Prva naloga upnikov je, da realno ocenijo možnost preživetja podjetja na preverjenih in resničnih podatkih. Zato je tesno sodelovanje upnika kot dolžnika v tem procesu ključnega pomena za primerno uresničitev rezultatov. Bistven je pregled podjetja s komercialnega, operativnega in finančnega vidika, ter opredelitev sprememb, ki bi bile potrebne za uspešno repozicioniranje podjetja na trgu. Predvsem pomemben je poslovni načrt, ki mora biti realen, dosegljiv ter natančno opredeljuje tako spremembe v poslovanju kot rezultate, ki bodo doseženi z njimi.

Finančno prestrukturiranje vključuje ukrepe, ki zagotavljajo finančno razbremenitev ter časovno odložitev obveznosti. V to vključujemo poslovno-finančne  ukrepe, ki bodo zagotovili sredstva za plačilo zapadlih obveznosti in ponovno plačilno sposobnost dolžnika. Pred začetkom prestrukturiranja pa je potrebna celovita ocena vseh tveganj, ter ocena poslovodstva podjetja.

Svetovalci Unije Consulting d.o.o. smo vam na voljo za pripravo načrta za finančno prestrukturiranje ter nudimo vodenje celotnega procesa. Za več informacij smo vam na voljo na dejan.kaligaro@unija.com ali na telefonski številki +386 1 777 20 13.

.