Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. marca, 2018

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja

Od  01.03.2018. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućili automatsku overu kartica zdravstvenog osiguranja i za osiguranike samostalnih i poljoprivredne delatnosti.

Zdravstvene kartice biće overene na osnovu podataka Poreske uprave o plaćenim doprinosima. U tu grupu spadaju sledeće osnove osiguranja:

  1. osiguranici samostalnih delatnosti (preduzetnicima),
  2. poljoprivrednici,
  3. sveštenici,
  4. verskim službenici
  5. inostrani penzioneri (lica  kojia primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju)
  6. samostalni umetnici,
  7. zaposleni kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i oni koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji
Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.
Takođe, fizička lica mogu proveriti podatak o overi zdravstvene knjižice, putem aplikacije na sajtu RFZO, na stranici http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp, dok je poslodavcima podatak o overu dostupan na Portalu Centralnog registra obaveznog socijanog osiguranja.