Akt o sistematizaciji je posredno opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 10. in 22. členu. 10. člen ureja splošni akt delodajalca in obveznosti delodajalca v zvezi s postopkom njegovega sprejema, 22. člen pa določa obveznost delodajalca, da s splošnim aktom določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto dela.

Akt o sistematizaciji delovnih mest je dokument, ki ga mora imeti vsako podjetje, ki ima zaposlenih več kot 10 oseb.

Vsebovati mora naziv delovnega mesta, opis delovnega mesta (opis vrste dela) ter pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma vrsti dela.

Druge sestavine niso obvezne, vendar so priporočljive, saj je namen akta o sistemizaciji delovnih mest ta, da odraža realno sliko delovnega mesta. Torej vanj lahko vključite tudi, v kateri oddelek spada delovno mesto, koliko časa je za delovno mesto opredeljena poskusna doba, delovne izkušnje, ki so potrebne za neko delovno mesto, in še mnogo drugih elementov.

Za vsa vprašanja v zvezi z internimi pravilniki podjetij nam pišite na info@unija.com ali pokličite na +386 1 360 20 34.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.