Podaci o kompaniji

Puno ime:Unija Smart Accounting d.o.o.
Adresa:Bulevar Džordža Vašingtona 98, Capital Plaza
Pošta:81000 Podgorica
Telefon:+382 20 510 027
GSM:
Fax:
E-pošta:info.pg@unija.com