Podaci o kompaniji

Puno ime:UNIJA SMART ACCOUNTING d.o.o. Sarajevo
Adresa:Marka Marulića 2
Grad:71000 Sarajevo
Telefon:+ 387 33 873 930
Fax:+387 33 873 944
E-mail:info.sa@unija.com
Podružnica Mostar:dr. Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
+387 33 873 943