Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
Višina oljašav v letu 2022
31. marca, 2022

Višina olajšav v letu 2022

Na podlagi spremenjenega Zakona o dohodnini je bil sprejet Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, ki med drugim določa tudi višino splošne in drugih olajšav za leto 2022. Višina olajšav se bo skladno s koeficientom rasti življenjskih potrebščin usklajevala vsako leto.

1. SPLOŠNA OLAJŠAVA

Splošna olajšava

2. OSEBNE OLAJŠAVE

Osebne oljašave

3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA

Posebna osebna olajšava

4. POSEBNA OLAJŠAVA

Posebna oljašava

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 EUR (mesečno za 151,87 EUR) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:

Drugi vzdrževani družinski člani

5. OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 EUR letno.