Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Ugodno kreditiranje za podjetja
10. julija, 2023

Ugodni krediti za podjetja

Na voljo so hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja. Gre za likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov (OOS, NOS, obratna sredstva)
 • Odplačilna doba:
  • 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah

Vlogo se lahko odda na prijavni rok15.9.2023 do 14.00 ure.

Na vaša dodatna vprašanja bo odgovorila naša svetovalka na e-naslovu kristina.susnik@unija.com.