30. oktobra, 2020

Samozaposleni, če do jutri vložite vlogo za izplačilo temeljnega dohodka, ga boste prejeli že v naslednjem mesecu

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki boste do jutri (31.10.2020) vložili vlogo za izplačilo temeljnega dohodka na podlagi petega protikorona paketa, ga boste lahko prejeli že v naslednjem mesecu.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka znaša 1.100 eurov na mesec za samozaposlene, 940 eurov za kmete in 700 eurov za samozaposlene v kulturi. Oziroma sorazmerno manj, glede na delež vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah.

Upravičenec lahko predloži izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti v predpisanem roku, in sicer najkasneje do 31.12.2020. Nakazilo sredstev bo odvisno od datuma vložitve vloge. Vlogo lahko vložite za vsak posamezni mesec posebej ali za vse mesece skupaj. Če vlogo vložite do:

  • 31.10.2020 za oktober, bo temeljni dohodek nakazan na TRR 10.11.2020;
  • 30.11.2020 za november ali za oktober in november skupaj, bo temeljni dohodek nakazan na TRR do 10.12.2020;
  • 31.12.2020 za december ali za december in november ali za december in oktober ali za vse tri mesece skupaj, bo temeljni dohodek nakazan na TRR 10.1.2021.

 

Vlogo za temeljni dohodek oddate preko portala eDavki, pri tem pa morate biti pozorni, da imate na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle davčne druge nedavčne obveznosti.

 

Do pomoči so upravičeni tisti, ki so jim prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

 

Več o ukrepih, ki jih prinaša peti protikorona zakon, si lahko preberete v zavihku proti korona ukrepi.