Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev
27. junija, 2022

Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo poleg nakupne cene med drugim sestavlja tudi ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Za ta del stroškov se posledično hkrati oblikujejo rezervacije.

FURS je med novicami dne 21.6.2022 pojasnil davčno obravnavo tovrstnih rezervacij:

  • ob samem oblikovanju rezervacij davčno še ne priznajo nobeni odhodki, ker ti ne nastanejo za poslovne namene, saj so ocenjeni stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve del nabavne vrednosti osnovnega sredstva,
  • ob vsakoletnem obračunu amortizacije, če je ta obračunana po stopnjah in pogojih iz 33. člena ZDDPO-2, se v celoti davčno priznajo tudi odhodki iz naslova amortizacije od povečanega dela nabavne vrednosti osnovnega sredstva zaradi ocenjenih stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve.
  • v obračunu DDPO ne prihaja do prilagoditev odhodkov v postavkah 6.27 oziroma 7.6.  (na podlagi 7. odst.33. čl. ZDDPO-2).