Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov se nanaša na ugotavljanje pogoja znižanja prihodkov, in sicer za ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP (PKP3, 4 in 5) ter ukrep povračila mesečnega temeljnega dohodka po ZZUOOP (PKP5).

Pravilnik je določal formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma za leto 2020 za tiste davčne zavezance, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020. Dopolnjen pa je bil še z izračuni glede na število zaposlenih in glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. V nadaljevanju povzemamo določbe trenutno veljavnega Pravilnika.

 

Izračun upada prihodkov

Če davčni zavezanec ni posloval v celem letu 2019 oziroma 2020, se povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo na naslednji način:

  • za leto 2019: (prihodki v letu x 30,4)/število dni poslovanja v letu,
  • za leto 2020: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.

Če davčni zavezanec ni posloval v letu 2019, se za leto 2019 povprečni mesečni prihodki v letu 2020 izračunajo na naslednji način:

  • do 12. marca 2020: (prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 12. marca 2020 (ukrep čakanja na delo po ZIUOOPE in ZIUPDV) oziroma
  • do 31. avgusta 2020: (prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 31. avgusta 2020 (ukrep čakanja na delo po ZZUOOP in ukrep povračila mesečnega temeljnega dohodka po ZZUOOP).

 

Izračun prihodkov na povprečno število zaposlenih

Prejemniku prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali za več kot 10% (po ZIUOOPE in ZIUPDV) oziroma 20% (po ZZUOOP). Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:

  • za upravičence pravne osebe: prihodki/povprečno število zaposlenih,
  • za upravičence fizične osebe: prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1).

Poprečno število zaposlenih se za posamezno obdobje izračuna na naslednji način (zaokroženo na dve decimalki): število delovnih ur, za katero so zaposleni dobili plačo oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca/število možnih delovnih ur.

Pri tem se za plačo oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca štejejo vse plače in nadomestila plače, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, ali so delodajalcu nekatera izplačila refundirana iz javnofinančnih virov.

Po ZIUOOPE in ZIUPDV prejemniku pomoči, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020 izračunajo na naslednji način: prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020.

Po ZZUOOP prejemniku pomoči, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način: prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

 

Izračun prihodkov na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč

Prejemniku pomoči prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 znižali za več kot 10% (po ZIUOOPE in ZIUPDV) oziroma 20% (po ZZUOOP).  Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način: prihodki/(vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč + 1).

Kot vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, se upošteva vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.

Prejemniku pomoči, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 % oziroma do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 12. marca 2020 oziroma do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način:

  • po ZIUOOPE in ZIUPDV: prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020/(vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, na dan 12. marca 2020 + 1) oziroma
  • po ZZUOOP: prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020 /(vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, na dan 31. avgusta 2020  + 1).

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.