U Unija CONSULTING brinemo za…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju kompanija i drugim pravnim organizacionim oblicima.

 • statusno – pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, poduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promjene (podjele, spajanja) kompanija, samostalnih poduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udjela, likvidaciji kompanije

IZVRŠENJE I PROVEDBA STEČAJNOG POSTUPKA

Savjetovanje i podnošenje pravnih lijekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji.

 • savjetovanje o restrukturiranju poduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savjetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu provjerenih zahtjeva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lijekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, PLATE I ZAPOSLENICI

Pomoć u pitanjima radnopravnih odnosa, priprema ugovora i internih akata, te zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova.

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • provođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVJEŠTAJ

Pravno dijagnostički izvještaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procjena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izvještaju poslovanja kompanije možete pročitati ovdje.

NEKRETNINE

Savjetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretninama i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima.

 • savjetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamjenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savjetovanje o osnivanju hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje omjera iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savjetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 • priprema i pregled prodaje, iznajmljivanja, poslovanja, mandata, licenciranja i drugih vrsta podugovora

PREDNOSTI SAVJETOVANJA U UNIJI

Na jednom mjestu dobivate sve odgovore na pitanja iz različitih područja. Pružamo vrhunske usluge na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA ADRESA PITANJA IZ RAZNIH PODRUČJA

Pravno, računovodstveno, porezno, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Sve vrste savjetovanja u CEE regiji na jednom mjestu. Ponosni smo na veliki tim konsultanata čak u 14 zemalja.

VISOKO STRUČNI KONSULTANTI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNA POMOĆ

Sve svoje klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im u optimizaciji rada.

UNIJA TIM SAVJETNIKA

Znanje i iskustvo utemeljeni na profesionalnim osnovama, kao i temeljito poznavanje izazova s kojima se susrećete.

VISOKA STRUČNOST

Visoka stručnost ključni je faktor koji utječe na izbor stručnjaka za savjetovanje u određenoj oblasti, ali i na povjerenje klijenata. Zaposlenici Unije Consulting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog prosjeka, koji se kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji se brinu o vašem računovodstvu te pregledate njihova postignuća.

Često nas pitate

Uvijek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih provjerite u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Koje pravne usluge savjetovanja najčešće pružamo klijentima?

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo da se radi o B2B ili drugim slučajevima. Međutim, ugovorni odnosi mogu uzrokovati i neke neizvjesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta će se dogoditi ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje, odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola, stoga je od izuzetne važnosti izbjeći nepotrebne rizike, poreze i sudske troškove.

Dubinska pravna analiza je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih područja, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i platnog spiska, nekretnina, (ne)solventnosti, poreznog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identificirati nepoštivanje relevantnih zakona.

Želite li osnovati kompaniju?

Prilikom pokretanja kompanije, bilo u zemlji ili u inostranstvu, važno je imati pouzdanog savjetnika koji će vam pružiti sve potrebne usluge na jednom mjestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cijene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savjetovanja o različitim pravnim i poreznim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući virtualnu kancelariju, administrativnu podršku i računovodstvene pakete, naši klijenti se mogu fokusirati na svoju primarnu djelatnost znajući da je administrativni dio posla dobro zbrinut.

Kako upravljati likvidacijom i drugim statusnim promjenama?

Donosioci odluka mogu odlučiti zatvoriti ili promijeniti svoje poslovanje, bez obzira koji je razlog.

Na zahtjev, Unija preuzima cijeli postupak likvidacije i djeluje kao likvidator ili samo pruža savjetodavne usluge s potrebnim prijavama i poreznim povratom te pomaže u likvidaciji imovine.

Upravljate li uslugama spajanja i preuzimanja (M&A)?

Savjetujemo i vodimo proces i pri prodaji i kupovini kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge vezane za M&A uključuju finansijske analize, dubinsku analizu, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih ulagača. Predstavlja opsežnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike kompanija, nove mogućnosti za investitore i omogućuje novu dinamiku tržišta.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

23. Maja, 2023

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Više
15. Maja, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik utjecaj. Sve te sociodemografske faktore koje je teško mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. fre

Više
2. Maja, 2023

Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

28.04.2023. godine objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

Više
24. Aprila, 2023

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak – stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U Službenim novinama Federacije BiH (5/23 od 25.01.2023) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Više
13. Aprila, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske faktore teško je mjeriti i vrjednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Ali zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

Više
3. Aprila, 2023

Promjena računovodstvenog servisa

Mnogo je kompanija koje nisu sigurne da li je promjena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promijene svoje računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo.

Više
27. Marta, 2023

Rok za podnošenje poreskih prijava u RS-u ističe 31. marta 2023. godine

Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prošlu i ovu godinu, koje je moguće podnijeti i elektronski.

Više
27. Marta, 2023

Otvaranje kompanije u Hrvatskoj nikad nije bilo tako jednostavno

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj slijedi utvrđenu proceduru i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. saželi smo u datoj brošuri u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure.

Više
13. Marta, 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

Više
7. Marta, 2023

Omogućeno podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac 1004

Poreska Uprava Republike Srpske obavještava obveznike da je moguće podnijeti godišnju poresku prijavu za porez na dohodak – Obrazac 1004. […]

Više