Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb

Pri Unija CONSULTING poskrbimo za…

Dolžniško financiranje

SVETOVANJE IN IZVEDBA STROŠKOVNE OPTIMIZACIJE POSLOVANJA

Svetovanje in izvedba stroškovne optimizacije poslovanja (cost optimisation) ob dnevnem spremljanju in primerjavi vseh vrst stroškov in ugotovitev ›razumne višine‹ stroškov.

 • Analiza stroškov
 • Predlog rešitev za zmanjšanje stroškov
 • Implementacija predlaganih rešitev
 • Spremljanje gibanja stroškov

NEODVISNI PREGLED POSLOVANJA ZA POSOJILODAJALCE (IBR)

Z neodvisnim pregledom poslovanja podjetja posojilodajalci pridobijo objektivne informacije za sprejemanje odločitev v zvezi z obstoječimi in novimi terjatvami do podjetja.

Pridobivanje lastniških in ostalih virov financiranja
finančno in poslovno prestrukturiranje družbe

SKRBNI PREGLEDI POSLOVANJA (DUE DILIGENCE)

Due diligence oziroma skrbni pregleda podjetja zainteresiranim strankam omogoča popoln vpogled v pravni status, finančno stanje in identifikacijo ključnih tveganj podjetja. Pri tem se opiramo na podrobno poznavanje in analizo trgov in specifičnih podjetij.

VREDNOTENJE PODJETIJ, NEPREMIČNIN IN OPREME

Nudimo storitve na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, specifičnih poslovnih enot in posameznih dejavnosti, nepremičnin, strojev ter opreme in neopredmetenih sredstev. Sodelujemo izključno z zunanjimi ocenjevalci, ki so vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo, vsa poročila pa so pripravljena po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.

 • Ocenjevanje vrednosti podjetij
 • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
 • Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
 • Ocenjevanje neopredmetenih sredstev
Finančni skrbni pregled poslovanja Due Diligence
Spremenjene pravne podlage za izvajanje makrobonitetnih ukrepov

DOLŽNIŠKO FINANCIRANJE POSLOVANJA

Podjetjem pomagamo pri pridobivanju novih posojil, preoblikovanju obstoječih posojil, nadomestitvi obstoječih posojil z ugodnejšimi posojili ter iskanju možnosti financiranja z alternativnimi finančnimi instrumenti.

 • dokumentacija za banke in druge finančne institucije
 • plan poslovanja in investicijskih projektov
 • pregled financiranja ter podrobna analiza kreditnih in drugih ponudnikov financiranja

PRIDOBIVANJE LASTNIŠKIH IN DRUGIH VIROV FINANCIRANJA (DOKAPITALIZACIJE, MEZZANINE FINANCIRANJE)

Iskanje potencialnih investitorjev in izvedba transakcije pridobivanja tovrstnih virov.

 • izdelava profesionalnega poslovnega načrta skupaj s celostno analizo trga in tržnih trendov, podrobno finančno analizo, finančne projekcije in kalkulacijo potrebnih finančnih kazalnikov.
 • izdelava ocene vrednosti podjetja z uporabo najmodernejših metod na področju korporativne valuacije in podrobna ocena vrednosti lastniškega deleža.
Pridobivanje lastniških in ostalih virov financiranja

Nov sistem poročanja o plačah v zasebnem sektorju

SVETOVANJE O MOŽNIH IZBOLJŠAVAH POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA

Neodvisen pregled ter svetovanje na posameznih področjih poslovanja podjetja.

 • Izdelava analize poslovanja in obstoječega stanja podjetja
 • Presoja projekcij in načrtov poslovanja
 • Predlog ukrepov v zvezi z dodatnimi posojili

IZDELAVA POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA

Osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju ter pomoč pri odločitvi potencialnim investitorjem in bankam je kvalitetno in strokovno pripravljen poslovni in finančni načrt podjetja ali projekta.

 • Priprava dokumentacije za financiranje prek Slovenskega podjetniškega sklada
 • Priprava dokumentacije za financiranje prek SID Banke
 • Priprava dokumentacije za financiranje prek komercialnih bank
Pregled poslovanja za posojilodajalce IBR

FINANČNO IN POSLOVNO PRESTRUKTURIRANJE DRUŽBE

Pomoč pri izvedbi finančnega in poslovnega prestrukturiranja vključuje ukrepe zunajsodnega (prostovoljnega) prestrukturiranja in ukrepe prestrukturiranja v okviru insolvenčne zakonodaje (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).

 • izdelava podrobnih strategij in načrtov optimalnega poslovnega in finančnega prestrukturiranja
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi predloga in izvedbi dezinvestiranja
 • analiza in izdelava predloga za dodatno financiranje in prestrukturiranje obstoječih dolgov

Prednosti SVETOVANJA na Uniji

Na enem mestu dobite odgovore na vprašanja z različnih področij. Odlično se znajdemo na kar 14 trgih centralne in vzhodne Evrope in nudimo praktične rešitve za optimizacijo dela.

CELOVITA OBRAVNAVA VPRAŠANJ Z RAZLIČNIH PODROČIJ

Pravno, računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje na enem mestu.

SVETOVANJE V MEDNARODNEM PROSTORU

Vse vrste svetovanj v CEE regiji na enem mestu. Ponosni smo na številno ekipo svetovalcev v kar 14 evropskih državah.

VISOKO STROKOVNI SVETOVALCI

Z dolgoletnimi izkušnjami v praksi ter aktivno vlogo kot predavatelji in kot avtorji strokovnih objav.

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Vse svoje stranke obravnavamo individualno, jim ponujamo praktične rešitve in pomagamo pri optimizaciji dela.

Ekipa Unija Consulting

Znanje in izkušnje, ki stojijo na izjemnih strokovnih temeljih in temeljitem poznavanju izzivov, s katerimi se srečujete.

Strokovno znanje z izkušnjami

Visoka strokovnost

Visoka strokovnost je temefjni dejavnik, ki vpliva na izbor strokovnjaka za svetovanje s posameznega področja in tudi na zaupanje naročnikov. Sodelavci Unije Consultinga svojo strokovnost potrjujejo tako s formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Več kot 100 ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 40 urami. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo visoke strokovne standarde.

Naši strokovnjaki

Pri Uniji se zavedamo, kako pomemben je osebni pristop, zato vas vabimo, da spoznate naše strokovnjake, ki skrbijo za vaše računovodstvo, in si ogledate njihove dosežke.

Pogosto nas vprašate

Vprašanj pri računovodstvu je vedno veliko, a nekatera so pogostejša. Morda je med njimi tudi vaše, zato si jih oglejte spodaj. Če odgovora niste našli, pa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo odgovorili.

Kaj lahko poslovni in finančni svetovalci naredijo za moje podjetje?

Ponujamo široko paleto poslovnih in finančnih storitev. Naše strokovno področje je financiranje dolga. Podjetjem pomagamo pri najemanju novih posojil, pretvorbi obstoječih posojil, zamenjavi posojil z ugodnejšimi ali pri iskanju drugih načinov financiranja z alternativnimi finančnimi orodji.
V procesu pridobivanja sredstev pripravimo poslovne in finančne načrte, ki so v pomoč potencialnim vlagateljem in bankam. Pripravimo celoten predlog za optimalno strukturo transakcij in skrbno ocenjujemo vse ponudnike financiranja ter vlagatelje.

Zakaj bi moral imeti poslovni načrt?

Poslovni načrt je zelo pomemben. Uporabite ga lahko ob različnih dogodkih in scenarijih, najpomembnejšo vlogo pa igra pri prevzemu dolga ali v drugih oblikah financiranja. Iz ustrezno sestavljenega poslovnega načrta vlagatelj razbere vašo vizijo, sposobnost načrtovanja in potencialne grožnje, ki jih lahko ima vaše podjetje.
Strukturo in vsebino poslovnega načrta je treba prilagoditi namenu njegove priprave. Če potrebujete poslovni načrt, lahko našim strokovnjakom zaupate, da bo le-ta profesionalen in kakovosten.

Kako ocenite svetovalne storitve?

Zaračunavamo urno postavko. Če je naloga zamudnejša, se lahko dogovorimo o posebni urni postavki.

Ali svetujete tudi pri finančnem in operativnem prestrukturiranju?

Da, nudimo podporo finančnemu in operativnemu prestrukturiranju, ki vključuje ukrepe izvensodnega (prostovoljnega) prestrukturiranja in ukrepe v okviru zakonodaje o insolventnosti (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).
Pripravljamo podrobne strategije in načrte za optimalno prestrukturiranje, posvetovanja in splošno podporo glede predlogov in zaključka procesa dezinvestiranja. Svetujemo svojim strankam in vodimo vse postopke prestrukturiranja do dokončanja transakcije.

STRANKE O NAS

ZAUPAJO NAM

 • C&A
 • H&M
 • Hilti
 • Scania
 • Špica International
 • OMV
 • GSK
 • Pepco
 • JYSK
 • Toyota
 • Air France
 • Baxter
 • Resalta
 • Siol
 • Total
 • Vitapur
 • Ikea
 • Petrol
 • Pivovarna Laško Union
 • Intereuropa
 • Hycu
 • Lpp Fashion
 • Makita
 • Optika Clarus
 • Lagermax
 • IBM
 • Danfoss
 • Henkel
 • LTH Castings
 • Mondelez
 • Mennyacht
 • Hokejska zveza Slovenije
 • HBO

Aktualne novice

28. septembra, 2023

Najpomembnejši ukrepi na podlagi interventne zakonodaje za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023

Nedavne avgustovske poplave so tako fizičnim kot tudi pravnim osebam (vključno s fizičnimi osebami, ki opravljajo dejavnost) poleg vseh drugih […]

Preberite več
25. septembra, 2023

Mednarodne računovodske storitve: umetnost globalizacije

Mednarodne računovodske storitve postajajo vse bolj priljubljene, saj se vse več podjetij širi na globalne trge. Prehajanje meja in kultur je lahko zelo koristno, saj nam mednarodni trg zagotavlja novo občinstvo in nove načine dela. Mednarodne računovodske storitve podjetjem pomagajo pri vsakodnevnih potrebah po finančnem poročanju, finančnem računovodstvu, obračunu plač in še mnogo več.

Preberite več
25. septembra, 2023

Trajnostno poročanje – kdaj in za koga

Znotraj Ministrstva za gospodarstvo je v pripravi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M), ki bo med drugim […]

Preberite več
22. septembra, 2023

Solidarnostne delovne sobote

V začetku septembra 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta […]

Preberite več
20. septembra, 2023

Investicijska olajšava – kdaj jo moramo vrniti in kdaj ne?

Zavezanci lahko pri svojem davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodka iz dejavnosti uveljavljajo 40 %  investicijsko olajšavo […]

Preberite več
15. septembra, 2023

Začasni odlog bančnih posojil – po avgustovskih poplavah

Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala in začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med […]

Preberite več
5. septembra, 2023

Obračun plače – izračunajte si pravilno višino plače

Obračun plače je nekaj, s čimer ste se zagotovo srečali pri svojem delu v različnih podjetjih. Napačno obračunana plača je za mnoge zaposlene velika težava. Razlog za to je lahko neustrezno poznavanje zakonodaje, nestrokovnost ali malomarnost. Delavci, ki morda pričakujejo ravno to plačo, da bodo lahko nahranili svojo družino, so prav zato nemotivirani in razočarani nad svojo službo.

Preberite več
4. septembra, 2023

Nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

Državni zbor je sprejel nov paket ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, ki so se zgodile avgusta 2023. Ukrepov, ki […]

Preberite več
29. avgusta, 2023

Računovodska in davčna vprašanja ob poplavah

Nedavne poplave so nekaterim ljudem povzročile gorje in škodo, drugim pa omogočile izkazovanje solidarnosti in dobrodelnosti. Vse to bo treba […]

Preberite več
25. avgusta, 2023

Potrjen interventni Zakon s strani vlade – potrjeni štirje sklopi pomoči

Vlada je odobrila predlog interventnega zakona za pomoč po nedavnih poplavah. Zakon določa izvajanje nujne obnove infrastrukture ter zagotavlja pomoč […]

Preberite več