ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИ И ДРУГИ ПЛАЌАЊА

Пресметка на сите видови плаќања за вработените, подготовка на извештаи и советување

КАЛКУЛАТОР НА ПЛАТА

Споредба на бруто и нето плата и прикажување на сите даноци и придонеси

УСЛУГИ ЗА ЧОВЕКИ РЕСУРСИ ЗА КОМПАНИИТЕ

Подготовка на работни документи, водење евиденција на персоналот и досиеја за персонал, помош и советување

ПРЕДНОСТИ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИ И УСЛУГИ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УНИЈА

Специјализираните професионални соработници, во тек со законот, ви помагаат сигурно и безбедно да ги намалите трошоците, да ја зголемите продуктивноста и да имате преглед на работата на вашите вработени, а тие самите секогаш имаат пристап до информации поврзани со нивното вработување.

ЕКСПЕРТИЗА

Услугите за плата ги вршат специјализирани експерти, свесни за сите новини и промени во законодавството.

ISO СЕРТИФИКАЦИЈА

Услугите се вршат според највисоките стандарди за квалитет – ISO 9001 сертификат. Највисоко ниво на заштита за сите видови информации – сертификат ISO 27001.

ПОНИСКИ ТРОШОЦИ

Дали ги барате сите ослободувања, одбивања и стимулации за вработување? Оптимизирајте ја исплатата на платите и заработката од работен однос.

ПОГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ

Ние се грижиме за вашите плати, за вие да можете да се фокусирате на задачи што додаваат поголема вредност на вашата компанија.

100% БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИ

Современата технологија и докажаната супериорна заштита на информациите (сертификат ISO 27001) спречуваат истекување на вашите најчувствителни податоци.

ПОДАТОЦИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ СЕ НА ЕДНО МЕСТО

Работодавачите организираа лични досиеја и ажурирани информации за своите вработени, а во исто време вработените секогаш имаат преглед на информации поврзани со работата од мобилната АПП-апликација Унија.

ДОВЕРЛИВОСТ & БРЗИНА

Еден администратор за сите пазари во регионот. Редовно плаќање во договорени рокови и секојдневно следење на новините и промените во легализацијата.

БИЗНИС БЕЗ ХАРТИЈА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Современиот информациски систем овозможува транспарентни операции без хартија, целосно независни од локацијата на вашата компанија.

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ